Lancering van De Waardenladder: denken over vrijheid en veiligheid in de zorg voor mensen met dementie.

Is in uw organisatie de toepassing van de wet Zorg en dwang een onderwerp van gesprek? Denkt u na over de toepassing van onvrijwillige zorg bij mensen met dementie? Hanteert uw organisatie een Open Deuren beleid maar levert dat soms vragen op over de veiligheid van bewoners met dementie? De Waardenladder kan u helpen!

Op 22 mei 2023 is De Waardenladder gelanceerd tijdens een breed bezocht symposium.

De Waardenladder is een interactieve gesprekshulp voor zorg teams gebaseerd op onderzoek in de zorgpraktijk.*

De Waardenladder bestaat uit  een doos met twee sets kaartjes en een speelbord. Door in kleine groepjes voor een concrete casus met elkaar verschillende uitspraken en waarden te selecteren en op volgorde van belangrijkheid voor de client te leggen, krijgen zorgteams bij concrete kwesties inzicht in de meespelende waarden bij bewoners, naasten en zorgverleners.

Het toepassen van de Waardenladder resulteert in:

  • concrete afspraken voor de beste aanpak
  • een zorgvuldige toepassing van de Wet Zorg en Dwang (Wzd)
  • een eenduidige aanpak binnen teams
  • bewustwording van vrijheid en veiligheid van de client
  • een toename van waardengedreven zorg

De ruim 70 deelnemers van het symposium waren erg enthousiast over het toepassen van De Waardenladder. Het gaf nieuwe inzichten in het maken van afwegingen tussen vrijheid en veiligheid.

Wilt u ook uw zorgteams meer vanuit waarden de afwegingen laten maken tussen vrijheid en veiligheid? Dan kunt u de waardenladder via www.lerend-netwerk.nl bestellen. Na het voldoen van de betaling zal de Waardenladder worden toegestuurd.

De Waardenladder kost 30,-, exclusief verzendkosten (6,95)

* De Waardenladder is gebaseerd op de resultaten van het onderzoek Vrijheid en veiligheid. Het onderzoek is uitgevoerd door het LUMC en heeft plaatsgevonden onder de deelnemers van het lerend netwerk Vrijheid en Veiligheid en is financieel mogelijk gemaakt door ZonMW