Aan de slag met de Wet zorg en dwang thuis?
Meld jouw regio aan als praktijktuin!

De Wet zorg en dwang is sinds 1 januari 2020 in werking. Extramuraal wordt de Wzd nog weinig toegepast. De praktijktuin biedt de mogelijkheid om ervaren hobbels bij de implementatie aan te pakken. Denk bijvoorbeeld aan het deels ontbreken van een multidisciplinaire overleg- en samenwerkingsstructuur of missende randvoorwaarden zoals betaaltitels.
Met de praktijktuinen wil de Regiegroep Extramurale Wzd de implementatie van de Wzd in de extramurale setting een stevige impuls geven. In de flyer lees je alle informatie over de doelstellingen en praktische zaken van de praktijktuinen Wzd.