Nieuwsbrief februari 2023

De volgende onderwerpen:
-Nieuwe lerende netwerken
-Waardenladder & symposium d.d. 22 mei 2023
-Slotbijeenkomst V&V leergang 3
-Blog ‘Leefcirkels zijn geen technologie’
-Update wetsevaluatie
-Blog ‘Een open locatie vraagt niet direct om de inzet van technologie’
-Vacature backoffice
-Blog ‘Medicatieveiligheid door 5J’s?’

Nieuwsbrief november 2022

-Maak kennis met de aanjagers, de initiatiefnemers achter het lerend netwerk.
-Wat staat ons te doen? Het lerend netwerk heeft de ambitie om de komende jaren een ondersteunende rol in te vullen door thema’s die spelen in de sector in een lerend netwerk onder te brengen.
-Wat gebeurt er zoal binnen het lerend netwerk Vrijheid en Veiligheid.
-Een blog van Ine: De beleving bepaalt.
-Nieuws vanuit lerend netwerk Medicatieveiligheid.
-LUMC-onderzoek ‘waarden’ krijgt steeds meer gestalte.
-Aankondiging van de nieuwe lerende netwerken voor 2023.
-Verder delen we een aantal interessante artikelen.

Nieuwsbrief mei 2022

In deze nieuwsbrief:
– ontwikkelingen in 3e leergang V&V,
– aankondiging start Medicatie Veiligheid leergang 2 najaar 2022,
– de Pijl, ontwikkeld door leergang 2 V&V,
– extra aanbod: advies op locatie en casuïstiekbesprekingen
– voortgang onderzoek ZONMW,
– blog over de invloed van taal,
– aankondiging nieuwe thema netwerken

Nieuwsbrief november 2021

Lees over de ontwikkelingen van de lopende lerende netwerken Vrijheid en Veiligheid en Medicatieveiligheid, maar ook een aantal nieuwe netwerken die je in 2022 kunt verwachten.
De blogs van de aanjagers zorgen voor mooie eye openers.

Handleiding gegevensaanlevering dwang in de zorg

Volgens de Wvggz en Wzd moeten zorgaanbieders halfjaarlijks gegevens bij de inspectie aanleveren over het gebruikmaken van verplichte en onvrijwillige zorg.
Zie bijgaande handleiding voor het opstellen en aanleveren van de gegevens.

Nieuwsbrief maart 2021

De volgende onderwerpen in deze nieuwsbrief:

– Nieuws lerende netwerken op komst
– Start lerend netwerk Medicatie-veiligheid
– Extra aanbod V&V: Casuïstiek-besprekingen

Wzd, meer dan een stappenplan

Nu de Wet Zorg en Dwang van kracht is, zijn veel organisaties druk met het opstellen van beleid, inrichten van rollen en oefenen met het stappenplan.