Workshop De Waardenladder

Werk je op een locatie met bewoners met dementie en wil je meer vanuit waarden van de bewoner de zorg voor elke bewoner organiseren? Maak dan kennis met De Waardenladder tijdens deze workshop.

De Waardenladder is door meerdere VVT organisaties in samenwerking met het LUMC en het Lerend Netwerk ontwikkeld met als doel de zorg en de eventuele
onvrijwillige zorg aan te passen en in lijn te brengen met de waarden van de bewoner. 

Uit praktijkervaring is gebleken dat het gebruik maken van De Waardenladder bijdraagt aan mindere onvrijwillige zorg en bijstelling van de zorgplannen.

De Waardenladder is een interactieve gesprekshulp voor zorg teams gebaseerd op onderzoek in de zorgpraktijk. De Waardenladder bestaat uit een doos met twee sets kaartjes en een speelbord. Door in kleine groepen voor een concrete casus met elkaar verschillende uitspraken en waarden te selecteren en op volgorde van belangrijkheid voor de client te leggen, krijgen zorgteams bij concrete kwesties inzicht in de meespelende waarden bij bewoners, naasten en zorgverleners. Deelnemers aan de workshop kunnen hun eigen casus meenemen en deze gebruiken bij De Waardenladder. Na afloop krijgt elke deelnemer 1 Waardenladder mee om binnen de eigen organisatie te gebruiken. 

 

Datum en tijdstip Waardenladder: workshop 18 april van 14:00 uur tot 16:00 uur. 

Locatie: Lerend Netwerk Hogebrinkerweg 8 te Hoevelaken (1e verdieping). 

Deelnamekosten EUR 85,- exclusief BTW, inclusief 1 Waardenladder.

Aanmelden voor deze workshop kan via onderstaande aanmeld-button.

(Voor een goede interactie is een minimum van 10 deelnemers vereist)