Zomerse groet vanuit Lerende Netwerken ……..

Hoewel het voelt als herfst, omdat deze brief wordt opgemaakt tijdens een flinke storm, zal voor velen de zomervakantie voor de deur staan. Een mooi moment om vanuit het lerend netwerk een korte update te geven over onze plannen voor het leerjaar 2023/2024. 

Website lerend-netwerk.nl

De website www.lerend-netwerk.nl is weer flink bijgewerkt met het oog op het leerjaar 2023/2024. Blader er eens doorheen. Onder meer nieuwe data voor casuïstiekbesprekingen voor zorgprofessionals staan weer gepland. Ook bieden we weer intervisiebijeenkomsten aan voor WZD-functionarissen. 

 

Nieuwe lerende werken van start

Door de behoefte aan meer zorg op maat ontstaat er een zoektocht naar het vinden van de juiste balans tussen Leven en Zorg. Vanuit het leven naar de zorgbehoefte kijken is een boeiend proces dat de gehele organisatie raakt. Van cliëntadviseurs, facilitair medewerkers, vrijwilligers, familieleden tot professionals, leidinggevenden en toezichthouders. Maar ook de samenwerking in de regio staat centraal in het lerend netwerk dat zich richt op het langer thuis wonen. Dus voor gemeentes en woningbouwverenigingen is het de moeite waard om deel te nemen.  De volgende netwerken zijn we voornemens te starten bij voldoende animo:

Leven met Zorg

Samenwerken in de wijk i.c.m. technologie

Open Locaties 

Kijk op de site www.lerend-netwerk.nl voor meer informatie en startdata. 

 

Presentatie van de Waardenladder

Na 3 jaar onderzoek is de waardenladder een feit! Deelnemers van lerende netwerken Vrijheid en Veiligheid hebben meegedaan aan het onderzoek dat in samenwerking met het LUMC heeft plaatsgevonden. Kernvraag was hoe de afweging tussen vrijheid en veiligheid op basis van waarden kan plaatsvinden. 

De uitkomst is de Waardenladder! 

Met een fysiek spelbord en kaartjes met daarop situatieschetsen en waarden die van toepassing kunnen zijn op de te bespreken cliënt, kunnen professionals met elkaar in gesprek gaan over welke stelling – en daarmee welke waarde – voor de cliënt relevant is. De Waardenladder bevordert het inzicht in de cliënt en de teambrede aanpak op het vraagstuk vrijheid en veiligheid.

De waardenladder is te koop via onze website. 

Meer informatie  is te lezen op https://lerend-netwerk.nl/de-waardenladder/   

 

Verwachtingen

Bij de vele bijeenkomsten die wij bijwonen over het thema vrijheid en veiligheid valt het ons op dat veel beperkingen worden ingezet naar aanleiding van  verwachtingen vanuit de omgeving van de cliënt, soms meer nog dan vanuit het gedrag van de client zelf .Vanuit de beste goede intenties bepalen verwanten, familieleden maar ook zorgprofessionals wat goed en niet goed is voor de cliënt. Deze bepalingen komen voort uit de (onze) behoefte aan veiligheid, zekerheid en soms regelmaat. De maatschappij heeft over het algemeen een risicomijdende houding. Inhakend daarop geven veel verpleeghuizen aan dat het op hun (soms nog gesloten) locaties veilig is. Er is immers 24/7 deskundigheid in huis en er wordt gewerkt met sensoren om de veiligheid te bevorderen.

De verwachting die daarmee gewekt wordt, is dat na een opname er niets meer met de bewoner kan gebeuren, terwijl de risico’s op vallen, dwalen of ander gedrag niet is afgenomen. Ook na het verhuizen naar een zorglocatie blijven deze risico’s bestaan.

Vanuit die verwachting worden bewoners soms ten onrechte beperkt in hun vrijheden.

Enkele voorbeelden die we tegenkomen zijn beperkingen op het gebied van kleding (mijn vader moet een pak dragen op zondag), op het gebied van voeding (mijn partner moet in de ochtend brood eten), op het gebied van persoonlijke verzorging (mijn man moet 3 keer per week onder de douche)  en op het gebied van dagindeling (mijn moeder moet om 10 uur ‘s avonds naar bed). Het is daarom verstandig om tijdens het opnameproces meer aan verwachtingsmanagement te gaan doen. Cliëntadviseurs en coaches hebben een grote rol in het managen van verwachtingen op het gebied van vrijheid en veiligheid.

Het feit dat er 24/7 deskundigheid in huis is, betekent niet dat uw moeder niet meer kan vallen”, kan een heldere boodschap zijn.Ook helpt het om de informatiemappen eens te herzien op dit onderwerp. Veel informatie die wordt verstrekt, wakkert de verwachting op het gebied van veiligheid aan.

 Geniet van de zomer van uw vrijheid. Wij van het lerend netwerk wensen u een inspirerende zomer toe. 

Anita, Ine en Peter