Nieuwsbrief februari 2023
phone-ga85baec17_640

In deze nieuwsbrief kun je de volgende onderwerpen verwachten:

  • Nieuwe lerende netwerken
  • Waardenladder & symposium d.d. 22 mei 2023
  • Slotbijeenkomst V&V leergang 3
  • Blog ‘Leefcirkels zijn geen technologie’
  • Update wetsevaluatie
  • Blog ‘Een open locatie vraagt niet direct om de inzet van technologie’
  • Vacature backoffice
  • Blog ‘Medicatieveiligheid door 5J’s?’