Symposium

Vrijheid en Veiligheid

22 mei 2023

Is in uw organisatie de toepassing van de wet Zorg en dwang een onderwerp van gesprek? Denkt u na over de toepassing van onvrijwillige zorg bij mensen met dementie? Hanteert uw organisatie een Open Deuren beleid maar levert dat soms vragen op over de veiligheid van bewoners met dementie? De Waardenladder kan u helpen!

 

De Waardenladder is een interactieve gesprekshulp gebaseerd op onderzoek in de zorgpraktijk.* De Waardenladder bestaat uit  een doos met twee sets kaartjes en een speelbord. Door in kleine groepjes met elkaar verschillende uitspraken en waarden te selecteren en op volgorde te leggen, krijgen zorgteams bij concrete kwesties inzicht in de meespelende waarden bij bewoners, naasten en zorgverleners. De Waardenladder helpt tot concrete afspraken te komen voor de beste aanpak. Daarnaast draagt de Waardenladder bij aan de zorgvuldige toepassing van de Wet Zorg en Dwang (Wzd).

 

Op maandag 22 mei zal de Waardenladder worden gepresenteerd in een symposium over Vrijheid en Veiligheid. Na presentaties over ontwikkelingen in de toepassing van de Wzd en uitkomsten van het uitgevoerde praktijkonderzoek zullen de deelnemers de Waardenladder toepassen op twee casus. Na afloop kan elke deelnemer aan het symposium in de eigen organisatie aan de slag met de Waardenladder.
 Het symposium is gericht zorgverleners, beleidsmakers en geïnteresseerden. Deelname is inclusief een doos met de Waardenladder om in de eigen organisatie in zorgteams te gaan gebruiken.   

 * De Waardenladder is gebaseerd op de resultaten van het onderzoek Vrijheid en veiligheid. Analyse van de balans tussen bewegingsvrijheid en veiligheid en het gebruik van technologieën in de zorg voor mensen met dementie. 

Datum: 22 mei 2023 Tijd: 13.00 – 17.00 uur Locatie: Opella, Beringhemzaal, Oost-Breukelderweg 1, 6721 PG Bennekom Kosten: 45 euro p.p. (incl. Waardenladder) Vooraanmelden: laat uw gegevens op het formulier achter

Voor (oud-)leden van het Lerend Netwerk: entrée gratis voor twee medewerkers inclusief een Waardenladder. Indien uit organisaties van het Lerend Netwerk meer dan twee medewerkers het symposium willen bijwonen is een gereduceerd tarief van €25 beschikbaar, exclusief Waardenladder.

Komt u niet naar het symposium maar heeft u wel interesse in aanschaf van de Waardenladder, dan kunt u uw naam alvast achterlaten op dit formulier.
Dit project wordt mogelijk gemaakt door ZonMw, in samenwerking met het Lerend Netwerk en het Leids Universitair Medisch Centrum.