Februari 2024

Onder de eerste gebruikers van De Waardenladder is een korte survey gehouden over het effect van het inzetten van De Waardenladder bij bewoners met psychogeriatrische aandoeningen.

Het inzetten van De Waardenladder leidt tot meerdere effecten voor zowel bewoners als zorgprofessionals.

Zo geven 60 procent van de respondenten aan dat met behulp van De Waardenladder het inzicht over het gedrag van de bewoner is verandert. Dit leidt in sommige situaties tot het aanpassen van lopende maatregelen (20% altijd, 70% soms) en zelfs tot het aanpassen van het zorgplan (30% altijd, 70% soms, 0% nooit).

Ook ontstaat met het inzetten van De Waardenladder een ander inzicht over het leven van de bewoner. 50% van de respondenten geven aan dat er altijd een ander inzicht ontstaat. 40% geeft aan dat dit soms het geval is.

Ook geven 70% van de respondenten aan dat met behulp van De Waardenladder de bewustwording van het thema vrijheid en veiligheid en onvrijwillige zorg is toegenomen.

Door met behulp van De Waardenladder de waarden van de bewoner te bespreken en te bepalen ontstaat er een ander perspectief van waaruit naar het leven en de zorg (en de eventuele maatregelen) kan worden gekeken. Dit nieuwe perspectief leidt tot de andere inzichten en meer bewustwording.

De respondenten geven aan dat in 30% van de gevallen De Waardenlader altijd is gebruikt in het bijzijn van de de verwant of vertegenwoordiger. In 30% van de gevallen is het soms het geval dat verwanten of vertegenwoordigers zijn betrokken.

Het is goed om te zien dat bij het bespreken van de waarden van de bewoner de verwanten of vertegenwoordigers betrokken worden. Naarmate De Waardenladder vaker wordt toegepast wordt hier nog een groei in verwacht.

Met behulp van De Waardenladder wordt vaker de dialoog over wat belangrijk is voor bewoners gevoerd onder zorgprofessionals. Van de respondenten geeft 70% aan vaker dit onderwerp te bespreken.

De Waardenladder wordt toegepast tijdens een MDO of tijdens een extra ingelast bewonersoverleg. Het spelen van De Waardenladder duurt ongeveer 20 tot 30 minuten. Met behulp van deze korte interventie ontstaan er andere perspectieven op het leven en de behoefte aan ondersteuning bij bewoners.

De Waardenladder is ontwikkeld door deelnemers van het Lerend netwerk in samenwerking en onder begeleiding van het LUMC, afdeling Ethiek en Recht.

De Waardenladder wordt dit jaar doorontwikkeld naar andere doelgroepen zoals NAH en dementie in de thuissituatie. De doorontwikkeling wordt mogelijk gemaakt door het LUMC, Lerend-Netwerk.nl, deelnemende organisaties en met steun van stichting Pleindoneren.

Wilt u meer weten over de doorontwikkeling van De Waardenladder dan kunt u contact opnemen met Peter Hoekstra, via peter@lerend-netwerk.nl

Meer weten en bestellen:

Meer over de Waardenladder en de mogelijk om deze te bestellen kan via https://lerend-netwerk.nl/de-waardenladder/