De Waardenladder

Vanuit waarden een balans vinden tussen Vrijheid en Veiligheid

Is in uw organisatie de toepassing van de wet Zorg en dwang een onderwerp van gesprek? Denkt u na over de toepassing van onvrijwillige zorg bij mensen met dementie? Hanteert uw organisatie een Open Deuren beleid maar levert dat soms vragen op over de veiligheid van bewoners met dementie? De Waardenladder kan u helpen!

 

De Waardenladder is een interactieve gesprekshulp voor zorg teams gebaseerd op onderzoek in de zorgpraktijk.*

De Waardenladder bestaat uit  een doos met twee sets kaartjes en een speelbord. Door in kleine groepjes voor een concrete casus met elkaar verschillende uitspraken en waarden te selecteren en op volgorde van
belangrijkheid voor de client te leggen, krijgen zorgteams bij concrete kwesties inzicht in de meespelende waarden bij bewoners, naasten en zorgverleners

 

Al ervaring opgedaan met De Waardenladder?

Het toepassen van de Waardenladder resulteert in:

 

·        concrete afspraken voor de beste aanpak

·        een zorgvuldige toepassing van de Wet Zorg en Dwang (Wzd)

·        een eenduidige aanpak binnen teams

·        bewustwording van vrijheid en veiligheid van de client

·        een toename van waardengedreven zorg

 

Het invullen van de waardenladder duurt 10 tot 15 minuten. Het kan dus tijdens een MDO of ander overleg vrij snel worden toegepast. Het vergt geen verdere voorbereiding. De uitkomst kan door een foto ervan te maken, worden opgenomen in het zorgleefplan (ECD) zodat deze regelmatig kan worden geraadpleegd.

 * De Waardenladder is gebaseerd op de resultaten van het onderzoek Vrijheid en veiligheid. Het onderzoek is uitgevoerd door het LUMC en heeft plaatsgevonden onder de deelnemers van het lerend netwerk Vrijheid en Veiligheid en is financieel mogelijk gemaakt door ZonMW

 

Bestellen

Wilt u ook uw zorgteams meer vanuit waarden de afwegingen laten maken tussen vrijheid en veiligheid? Dan kunt u de waardenladder bij het lerend netwerk en Lumc bestellen via dit formulier.

De Waardenladder kost 50,-, inclusief BTW en verzendkosten

Na het voldoen van de betaling zal de Waardenladder worden toegestuurd.

De Waardenladder zal worden doorontwikkeld naar andere doelgroepen zoals VG, NAH en dementie in de thuissituatie. Wilt u daar aan meedoen of meer over weten neem dan met ons contact op via mail@lerend-netwerk.nl

Deel je ervaringen en effecten die je met het inzetten van De Waardenladder hebt bereikt en steun ons met het verder ontwikkelen van De Waardenladder

 

Mail ze naar:

mail@lerend-netwerk.nl