Extra aanbod: Casuïstiekbesprekingen

lerend netwerk Vrijheid en Veiligheid

Interesse in het bespreken van casussen?

Het doel van de casuïstiekbespreking is het oefenen op het:

  • analyseren van de context en het vraagstuk rondom de cliënt;
  • zoeken naar alternatieve vormen van vrijwillige zorg;
  • bij onvrijwillige zorg: toetsen aan visie, kaders en regels van de Wet zorg en dwang; (waaronder effectiviteit, proportionaliteit en subsidiariteit);
  • vaststellen welke route moet worden bewandeld (5 stappenplan).

Tijdens de casuïstiekbesprekingen komen vanzelf dilemma’s en subtielere vraagstukken naar boven, zoals: in welke woonsetting gelden welke regels? Hoe herken je verzet? Wanneer is iets een comfort maatregel? Hoe leg ik ons gezichtspunt uit aan familie?

Tijdens iedere bijeenkomst van een V&V leergang kunt u een casuïstiekbespreking verwachten.

De reeks casuïstiekbesprekingen wordt voor zorgverantwoordelijken, behandelaren en andere betrokkenen bij gesprekken over al dan niet vrijwillige zorg georganiseerd. 

De besprekingen verlopen volgens een vaste structuur die gebaseerd is op de ABC methode bij onbegrepen gedrag. Daarnaast is er expliciete aandacht voor het vinden van de balans tussen veiligheid en vrijheid in de breedste zin van het woord (dus niet alleen bewegingsvrijheid). Het streven is daarom de besprekingen te voeren met expertise vanuit verschillende disciplines.

Vooraf wordt iedere deelnemer gevraagd een casus in te brengen, zodat de gespreksleider de bijeenkomst kan voorbereiden met de ingebrachte cases.

Data 2023

Maandag 20 februari 2023  15.30-17.00 uur
Maandag 20 maart 2023      15.30-17.00 uur
Dinsdag 11 april 2023           15.30-17.00 uur
Dinsdag 23 mei 2023            15.30-17.00 uur

Een week voorafgaand ontvangt u de deelnamelink en worden de ingediende casussen gedeeld.
 

Deelname Casuïstiek

Meer informatie

Ine Galle-lerend netwerk

Ine Galle

Zoek contact met Ine voor meer informatie over Casuïstiekbesprekingen.

Wil je meer informatie?
Neem contact met ons op