Casuïstiekbesprekingen

lerend netwerk Vrijheid en Veiligheid

Interesse in het bespreken van casussen?

Het doel van de casuïstiekbespreking is het oefenen op het:

  • analyseren van de context en het vraagstuk rondom de cliënt;
  • zoeken naar alternatieve vormen van vrijwillige zorg;
  • bij onvrijwillige zorg: toetsen aan visie, kaders en regels van de Wet zorg en dwang; (waaronder effectiviteit, proportionaliteit en subsidiariteit);
  • vaststellen welke route moet worden bewandeld (5 stappenplan).

Tijdens de casuïstiekbesprekingen komen vanzelf dilemma’s en subtielere vraagstukken naar boven, zoals: in welke woonsetting gelden welke regels? Hoe herken je verzet? Wanneer is iets een comfort maatregel? Hoe leg ik ons gezichtspunt uit aan familie?

Tijdens iedere bijeenkomst van een V&V leergang kunt u een casuïstiekbespreking verwachten.

De reeks casuïstiekbesprekingen wordt voor zorgverantwoordelijken, behandelaren en andere betrokkenen bij gesprekken over al dan niet vrijwillige zorg georganiseerd. 

De besprekingen verlopen volgens een vaste structuur die gebaseerd is op de ABC methode bij onbegrepen gedrag. Daarnaast is er expliciete aandacht voor het vinden van de balans tussen veiligheid en vrijheid in de breedste zin van het woord (dus niet alleen bewegingsvrijheid). Het streven is daarom de besprekingen te voeren met expertise vanuit verschillende disciplines.

Vooraf wordt iedere deelnemer gevraagd een casus in te brengen, zodat de gespreksleider de bijeenkomst kan voorbereiden met de ingebrachte cases.

Data 2022
03 juni 2022, tijden: 15.00-17.00 uur
27 juni 2022, tijden: 15.00-17.00 uur
29 augustus 2022, tijden: 15.00-17.00 uur
27 september 2022, tijden: 15.00-17.00 uur
18 oktober 2022, tijden: 15.00-17.00 uur
28 november 2022, tijden:15.00-17.00 uur
 
Een week voorafgaand ontvangt u de deelnamelink en worden de ingediende casussen gedeeld. 
 

Deelname Casuïstiek

Meer informatie

Ine Galle-lerend netwerk

Ine Galle

Zoek contact met Ine voor meer informatie over Casuïstiekbesprekingen.

Share on email
Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Wil je meer informatie?
Neem contact met ons op