Extra aanbod: Casuïstiekbesprekingen

lerend netwerk Vrijheid en Veiligheid

Interesse in het bespreken van WZD casuistiek?
Neem je eigen casus mee!

Het doel van de casuïstiekbespreking is het oefenen op het:

  • analyseren van de context en het vraagstuk rondom de cliënt;
  • zoeken naar alternatieve vormen van vrijwillige zorg;
  • bij onvrijwillige zorg: toetsen aan visie, kaders en regels van de Wet zorg en dwang; (waaronder effectiviteit, proportionaliteit en subsidiariteit);
  • vaststellen welke route moet worden bewandeld (5 stappenplan).

Tijdens de casuïstiekbesprekingen komen vanzelf dilemma’s en subtielere vraagstukken naar boven, zoals: in welke woonsetting gelden welke regels? Hoe herken je verzet? Wanneer is iets een comfort maatregel? Hoe leg ik ons gezichtspunt uit aan familie

De reeks casuïstiekbesprekingen wordt voor zorgverantwoordelijken, behandelaren en andere betrokkenen bij gesprekken over al dan niet vrijwillige zorg georganiseerd. 

De besprekingen verlopen volgens een vaste structuur die gebaseerd is op de ABC methode bij onbegrepen gedrag. Daarnaast is er expliciete aandacht voor het vinden van de balans tussen veiligheid en vrijheid in de breedste zin van het woord (dus niet alleen bewegingsvrijheid). Het streven is daarom de besprekingen te voeren met expertise vanuit verschillende disciplines.

Vooraf wordt iedere deelnemer gevraagd een casus in te brengen, zodat de gespreksleider de bijeenkomst kan voorbereiden met de ingebrachte cases.

Data 2024 / 2025

Vrijdag  20 september 2024       09:00 – 10:30 uur

Woensdag 6 november 2024     09:30 – 11:00 uur

Woensdag 12 februari 2025      09:30 – 11:00 uur

Vrijdag 11 april 2025                  09:30 – 11:00 uur

Dinsdag 17 juni 2025                 09:30 – 11:00 uur


Een week voorafgaand ontvangt u de deelnamelink en worden de ingediende casussen gedeeld.
 

Deelname Casuïstiek

Meer informatie

Ine Galle & Peter Hoekstra

Zoek contact met Ine of Peter voor meer informatie over Casuïstiekbesprekingen.

Wil je meer informatie?
Neem contact met ons op