Bibliotheek
Vrijheid en Veiligheid

Leven in vrijheid en veiligheid (met de Wzd)
De Pijl: inzichten en voor beelden

Per 1 januari 2020 is een wet in werking getreden die gaat over onvrijwillige zorg in de thuissituatie, in geclusterde woonvormen
en in het verpleeghuis. Met deze Wet Zorg en Dwang (WZD) is het van belang dat organisaties een visie op vrijheid en
veiligheid hebben, waarin de omgang met onvrijwillige zorg wordt beschreven, maar vooral de vrijheid en veiligheid van een
bewoner centraal staat. In deze context is het belangrijk dat een organisatie werkt vanuit vrijwillige zorg en zo veel mogelijk
onvrijwillige zorg voorkomt. Hoe kunnen zorgorganisaties verantwoording nemen voor het vinden van een balans bij het bieden van vrijheid en veiligheid voor een bewoner, met als uitgangspunt dat het leefplezier van iedere individuele bewoner het hoogste goed is? De pijl, de inzichten en de onderliggende informatie is er op gericht om ten eerste zoveel mogelijk onvrijwillige zorg te
voorkomen, door de bewoner/cliënt te kennen en om eventuele onvrijwillige zorg goed te documenteren.
Voorkomen van onvrijwillige zorg vraagt om kennis, dialoog communicatie en gedrag.

Bewoner

Visie

Beleid

Ken je bewoner

Gedrag

Wil je meer informatie?
Neem contact met ons op