Nieuwe lerende netwerken dit jaar van start !

Ook in 2024 starten er nieuwe lerende netwerken *. 

Lees welke thema’s aan de orde komen.

 

De Waardenladder!

Vorig jaar is De Waardenladder gepresenteerd. Denken vanuit waarden over Vrijheid en Veiligheid in de zorg voor mensen met dementie.

Inmiddels maken tientallen organisaties gebruik van De Waardenladder

lerend netwerk

Alleen ga je sneller, samen kom je verder.

Welkom op de website van onze lerende netwerken. Wij zijn Peter Hoekstra, Anita Kloosterman en Ine Galle. Wij zijn geïnspireerd door de leuze: Alleen ga je sneller, samen kom je verder.

 Vanuit die overtuiging jagen wij een aantal netwerken aan met thema’s waar zorgorganisaties zelf aangeven mee aan de slag te willen. Onze lerende netwerken zijn omgevingen waarin verschillende (zorg)organisaties samen een actueel vraagstuk adresseren, met als doel antwoorden te vinden, ook ten behoeve van de rest van het veld. Geen kant en klare cursus met theoretische lezingen, maar onderling verbinden en ervaringsverhalen delen. De deelnemers bepalen de inhoud en het programma. Waar mogelijk wordt het netwerk aangevuld met relevante belanghebbende stakeholders of kennisorganisaties, zoals LOC, Vilans, Nictiz, VWS, IGJ, Actiz of techbedrijven. Ook kan er in samenwerking met een onderzoeksinstituut onderzoek worden gedaan. 

lerende netwerken 2023/2024

(Regionaal) Van Zorg naar Leven

(start voorjaar 2024)

Regionaal samenwerken & Technologie in de wijk

Van gesloten naar open

Gestart in 2023

Nieuwe groep start zomer 2024

Toekomstige thema's

Inzet van de Leefprofessional

Het ontzorgen van Zorg

Medicatieveiligheid leergang 2

Vrijheid en Veiligheid leergang 4

Voltooide lerende netwerken

Vrijheid en Veiligheid

Medicatieveiligheid

Omgaan met bezoek

* Interesse in deelname? Meld je hier je alvast aan door op het icoon te klikken en het aanmeldingsformulier in te vullen

Nieuws

Nieuwsbrief Juli 2023

Zomerse groet vanuit Lerende Netwerken …….. Hoewel het voelt als herfst, omdat deze brief wordt opgemaakt tijdens een flinke storm, zal voor velen de zomervakantie

lees verder
Nieuwsbrief februari 2023

De volgende onderwerpen:
-Nieuwe lerende netwerken
-Waardenladder & symposium d.d. 22 mei 2023
-Slotbijeenkomst V&V leergang 3
-Blog ‘Leefcirkels zijn geen technologie’
-Update wetsevaluatie
-Blog ‘Een open locatie vraagt niet direct om de inzet van technologie’
-Vacature backoffice
-Blog ‘Medicatieveiligheid door 5J’s?’

lees verder
Nieuwsbrief november 2022

-Maak kennis met de aanjagers, de initiatiefnemers achter het lerend netwerk.
-Wat staat ons te doen? Het lerend netwerk heeft de ambitie om de komende jaren een ondersteunende rol in te vullen door thema’s die spelen in de sector in een lerend netwerk onder te brengen.
-Wat gebeurt er zoal binnen het lerend netwerk Vrijheid en Veiligheid.
-Een blog van Ine: De beleving bepaalt.
-Nieuws vanuit lerend netwerk Medicatieveiligheid.
-LUMC-onderzoek ‘waarden’ krijgt steeds meer gestalte.
-Aankondiging van de nieuwe lerende netwerken voor 2023.
-Verder delen we een aantal interessante artikelen.

lees verder
Nieuwsbrief mei 2022

In deze nieuwsbrief:
– ontwikkelingen in 3e leergang V&V,
– aankondiging start Medicatie Veiligheid leergang 2 najaar 2022,
– de Pijl, ontwikkeld door leergang 2 V&V,
– extra aanbod: advies op locatie en casuïstiekbesprekingen
– voortgang onderzoek ZONMW,
– blog over de invloed van taal,
– aankondiging nieuwe thema netwerken

lees verder
Nieuwsbrief november 2021

Lees over de ontwikkelingen van de lopende lerende netwerken Vrijheid en Veiligheid en Medicatieveiligheid, maar ook een aantal nieuwe netwerken die je in 2022 kunt verwachten.
De blogs van de aanjagers zorgen voor mooie eye openers.

lees verder

Leven in vrijheid en veiligheid (met Wzd)

De pijl: inzichten en voorbeelden
Wil je meer informatie?
Neem contact met ons op

Organisaties die deelnemen of deel hebben genomen: