Wie zijn wij?

Een lerend netwerk is een omgeving waarin verschillende (zorg)organisaties in gezamenlijkheid een actueel vraagstuk adresseren, met als doel te komen tot antwoorden ten behoeve van de rest van het veld (kern). Een lerende community is een verzameling van lerende netwerken.

Geen kant en klare cursus met theoretische lezingen, maar onderling verbinden en ervaringsverhalen delen. De deelnemers bepalen de inhoud en het programma.

Peter Hoekstra, Ine Galle en Anita Kloosterman zijn de initiatiefnemers die als aanjagers dit samenwerkingsverband/ netwerk trekken. Drie zelfstandigen die elkaar kennen vanuit het werkveld. Ze delen dezelfde passie: er te zijn voor zorgorganisaties. Dat bracht hen ertoe om dit initiatief te starten. 

Waar zij voor staan en uitdragen: Wanneer je als (zorg)organisatie durft te delen en van elkaar te leren dan kom je verder. Samen leren door te netwerken.

Ine Galle

Ine is, naast één van de aanjagers van het lerend netwerk Vrijheid & Veiligheid en het lerend netwerk Omgaan met Bezoek,  projectleider of projectcoach bij diverse zorgorganisaties in Nederland.
De rode draad door haar opdrachten is de implementatie van technologie. Haar specialisatie is hoe een organisatie medewerkers kan stimuleren om het beste te halen uit de nieuwe of beschikbare technologische mogelijkheden.
Als organisator geeft zij vorm aan projecten en ontwikkeltrajecten, waarbij zij gebruik maakt van de beweging en het enthousiasme dat aanwezig is onder teams. Zij werkt daarbij met als expliciet doel om ook weer geruisloos weg te kunnen gaan. Ook helpt Ine op bestuurlijk niveau om vorm te geven aan visie op technologie en aan visie op vrijheid en veiligheid.

Anita Kloosterman

Anita is een spontane, betrokken, optimistische en innovatieve (project-)manager. Ze is het beste in haar element in een omgeving met veel mensen, benut in hen de mogelijkheden en weet de verbinding te maken. Als ondernemer met een achtergrond in de gezondheidszorg ziet zij de mogelijkheden van ontwikkelingen, bedrijven en organisaties en van mensen en ze is in staat om deze te verbinden en te benutten.

Ze werkt als teammanager voor een zorgorganisatie welke mensen ondersteunt met een verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand en is daarnaast mede-aanjager bij het lerend netwerk.

 

Peter Hoekstra

Peter is een energiek Veroorzaker. Met zijn brede, vernieuwende blik op (ouderen)zorg, welzijn en samenwerking veroorzaakt hij nieuwe inzichten en beweging die leiden tot verandering of verbetering van bestaande processen. 
Hij doet dat graag met behulp van thematische lerende netwerken, waarin hij de verbinding maakt tussen organisaties die eenzelfde vraagstuk hebben.
Met elkaar het lerend proces aangaan om zo tot antwoorden en inzichten te komen.
Peter neemt met Anita en Ine het initiatief en samen jagen ze het proces aan om te komen tot resultaten waar deelnemende organisaties en de sector baat bij hebben.
 

Wil je meer informatie?
Neem contact met ons op

mail@lerend-netwerk.nl 

06-26 70 82 30