Extra aanbod: Wzd Intervisie functionarissen

lerend netwerk Vrijheid en Veiligheid

Dilemma's bij de uitvoering in uw Wzd rol?

Ervaart u als Wzd functionaris dilemma’s bij de uitvoering van uw Wzd rol? Neem dan deel aan de intervisie bijeenkomst voor Wzd functionarissen.
In een groep van max. 8 personen kunnen dilemma’s en inzichten met elkaar worden gedeeld.
En natuurlijk geldt ook hier, dat wat besproken wordt in de groep, blijft ook in de groep.
Deze intervisie is uitsluitend voor Wzd functionarissen.

Bij meer dan 8 aanmeldingen, wordt er een extra datum geprikt.

Vooraf wordt iedere deelnemer gevraagd een of twee dilemma’s in te brengen, zodat de gespreksleider de bijeenkomst kan voorbereiden.

Data 2023

Dinsdag 17 januari 2023      15.30-17.00 uur
Dinsdag 21 februari 2023     15.30-17.00 uur
Dinsdag 21 maart 2023        15.30-17.00 uur
Maandag 17 april 2023         15.30-17.00 uur

Een week voorafgaand ontvangt u de deelnamelink.

 

Deelname

Meer informatie

Ine Galle-lerend netwerk

Ine Galle

Zoek contact met Ine voor meer informatie over Casuïstiekbesprekingen.

Wil je meer informatie?
Neem contact met ons op