Extra aanbod: Wzd Intervisie functionarissen

lerend netwerk Vrijheid en Veiligheid

Dilemma's bij de uitvoering in uw Wzd rol?

Ervaart u als Wzd functionaris dilemma’s bij de uitvoering van uw Wzd rol? Neem dan deel aan de intervisie bijeenkomst voor Wzd functionarissen.
In een groep van max. 8 personen kunnen dilemma’s en inzichten met elkaar worden gedeeld.
En natuurlijk geldt ook hier, dat wat besproken wordt in de groep, blijft ook in de groep.
Deze intervisie is uitsluitend voor Wzd functionarissen.

Bij meer dan 8 aanmeldingen, wordt er een extra datum geprikt.

Vooraf wordt iedere deelnemer gevraagd een of twee dilemma’s in te brengen, zodat de gespreksleider de bijeenkomst kan voorbereiden.

Data 2023 / 2024

Vrijdag 27 oktober 2023      09:30 – 11:00 uur
Dinsdag 23 januari 2024     09:30 – 11:00 uur
Donderdag 21 maart 2024  09:30 – 11:00 uur
Maandag 17 juni 2024         15:30 – 17.00 uur

Een week voorafgaand ontvangt u de deelnamelink.

 

Deelname

Meer informatie

Ine Galle & Peter Hoekstra

Zoek contact met Ine of Peter voor meer informatie over Casuïstiekbesprekingen.

Wil je meer informatie?
Neem contact met ons op