Handelwijzer Wzd in de ambulante setting

De komst van de Wet zorg en dwang (Wzd) vraagt om zorgvuldige afwegingen rondom vrijheid en veiligheid in de zorgverlening aan kwetsbare mensen. Veel zorgorganisaties in de ouderenzorg en gehandicaptenzorg hebben het afgelopen jaar hard gewerkt om de Wzd in te voeren in de intramurale setting. De ervaringen en voorbeelden vanuit de intramurale setting zijn niet zomaar te kopiëren naar de ambulante setting. Het proces om de zorgvuldige afwegingen tussen vrijheid en veiligheid te borgen vraagt in de ambulante setting (zorg in de thuissituatie, begeleiding of dagbesteding) om extra inspanningen. Dit proces bestaat uit het creëren van duidelijkheid over de toepassing van de Wzd in de ambulante setting, het opleiden en begeleiden van professionals en samenwerken in de regio.

Met bijna 80 unieke deelnemers vanuit vijftien organisaties in de ouderen- en gehandicaptenzorg heeft het landelijk coördinerend team Wzd tijdens digitale bijeenkomsten van gedachten gewisseld over hoe dit proces kan gaan plaatsvinden. De vele ervaringen, dilemma’s, mogelijke oplossingen en goede voorbeelden van de deelnemers hebben we uitgewerkt in de HandelWijzer. Deze kun je hieronder downloaden.

De Handelwijzer is bedoeld ter inspiratie voor iedereen die een rol heeft in het zorgvuldig afwegen van vrijheid en veiligheid in de zorgverlening aan kwetsbare mensen en op zoek is naar manieren om de Wzd in te voeren in de ambulante setting.

De Handelwijzer is tot stand gekomen door een samenwerking tussen lerend netwerk en Coördinerend Team Wzd

Wil je meer informatie?
Neem contact met ons op