Leergang 1

lerend netwerk Omgaan met Bezoek

Aanleiding
Het Coronatijdperk brengt ons nieuwe inzichten die van invloed kunnen zijn hoe bepaalde zaken in de zorg worden georganiseerd. Zo ook het omgaan met bezoek. 

Het Lerend Netwerk hanteert een pragmatische aanpak in het beantwoorden van vragen die voor de verpleeg- en verzorgingshuizen relevant zijn. Bovenstaand vraagstuk pakt Lerend Netwerk ‘agile’ aan, door het als volgt te organiseren.

Afhankelijk van het aantal deelnemers vinden er digitale en fysieke bijeenkomsten plaats.
Het Lerend Netwerk hanteert een pragmatische aanpak in het beantwoorden van vragen die voor de verpleeg- en verzorgingshuizen relevant zijn. Bovenstaand vraagstuk pakt Lerend Netwerk ‘agile’ aan, door het als volgt te organiseren. Afhankelijk van het aantal deelnemers vinden er digitale en fysieke bijeenkomsten plaats. De periode waarin verpleeghuizen geen bezoek mochten ontvangen heeft inzichten gebracht in het gedrag en beleving van bewoners met een psychogeriatrische aandoening.

Sommigen van deze bewoners ervaren de Coronaperiode als eenzaam. Het gemis van contact met dierbaren heeft men als verschrikkelijk ervaren. Andere bewoners zijn deze tijd doorgekomen met een mindere vorm van gedragsproblematiek. Die is afgenomen door de afname van prikkels die voortkomen uit bezoek, activiteiten en behandeling. Vooral het niet kunnen ontvangen van bezoek, heeft deze groep bewoners rust gebracht. Rust waarin ruimte is ontstaan voor het unieke gedrag van de bewoner, rust waarin soms leegtes werden opgevuld door de bewoner zelf, omdat deze de vrijheid voelde om dat te doen.  Voorbeelden daarvan zijn dat bewoners meer zijn gaan praten of zingen. Ook is geconstateerd dat diverse mensen minder epileptische aanvallen hadden.

Nu er een steeds ruimere bezoekersregeling komt, is het tijd om ons af te vragen wat een juiste balans kan zijn tussen het volledig openstellen van een locatie en een stringente bezoekersregeling, zodat bewoners contact kunnen hebben, maar ook hun momenten van rust krijgen. Zeker op de vele kleinschalige woongroepen kan het bezoek voor de ene bewoner meer onrust opleveren dan voor de andere bewoner.

Aanleiding genoeg voor een nieuw Lerend Netwerk waarin de volgende vraag centraal staat:

Hoe kan de juiste balans worden gevonden voor iedere bewoner en woongroep in het hebben van contact met verwanten? Zodanig dat het voorziet in de behoeften van bewoners en niet leidt tot gedragsproblematiek?

Onderliggende vragen zijn:
  • Hoe ervaart de cliënt / bewoner verpleeghuizen die altijd voor iedereen op elk moment toegankelijk zijn?
  • Hoe ervaren verwanten de tijdelijke beperkingen?
  • Wat is nodig om te komen tot een juiste balans tussen beperkingen en volledige openstelling?
  • Hoe kan in overleg met cliënten, verwanten, organisatie en cliëntenraden aan een nieuwe balans gewerkt worden?
  • Hoe vertalen we de kennis naar een handreiking voor organisaties?
Aanpak
Het Lerend Netwerk hanteert een pragmatische aanpak in het beantwoorden van  vragen die voor de verpleeg- en verzorgingshuizen relevant zijn. Bovenstaand vraagstuk pakt Lerend Netwerk ‘agile’ aan, door het als volgt te organiseren.

Afhankelijk van het aantal deelnemers vinden er digitale en fysieke bijeenkomsten plaats.

Leergangen

Publicaties

Meer informatie

Peter Hoekstra

Peter Hoekstra

Zoek contact met Peter voor meer informatie over dit lerend netwerk.

Wil je meer informatie?
Neem contact met ons op