lerend netwerk Van Zorg naar Leven

Aanleiding

Met ingang van 1 januari 2020 is de Wet Zorg en Dwang (WZD) in werking getreden. In het lerend netwerk ‘Praktijkervaring Vrijheid en Veiligheid’, dat een opvolger is van het eerdere lerende netwerk Vrijheid en Veiligheid, gaan meerdere organisaties (indien mogelijk in samenwerking met enkele stakeholders) praktijkervaring opdoen met het organiseren van de ‘juiste’ veiligheid in een extramurale, geclusterde of intramurale omgeving. Het opgetekende beleid uit het bestaande lerend netwerk ‘Vrijheid en Veiligheid’ wordt in dit netwerk getoetst in de praktijk.

Vraagstelling lerend netwerk

Buiten gebaande paden denken; dat is waar het hier om gaat in dit lerend netwerk. 

Kunnen we, kijkend naar de intramurale zorg vanuit een heel ander uitgangspunt (zie stelling hierboven), een nieuwe vorm van zorgverlening ontwikkelen? Hoe kan dit worden toegepast in de praktijk? Wat zijn de effecten ervan op bijvoorbeeld het tekort aan zorgprofessionals?

Een kwestie van omdenken, om te zien of hier goede alternatieven te vinden zijn die (deels) een antwoord kunnen zijn op de zo gewenste focus op de leefwereld van zorgbehoevende ouderen, de steeds nijpender wordende arbeidsmarktproblematiek en de druk op financiering van zorg.

Doelgroep: Organisaties met pg locaties en thuiszorg.
Proces: Van Zorg naar Leven, integratie, ontschotting, samenwerken.
Uitkomsten: praktische ervaringen met het ontsluiten van expertise waar en wanneer het gewenst is.

Deelname

0
Aantal aanmeldingen

Leergangen

Publicaties

Meer informatie

Peter Hoekstra

Peter Hoekstra

Zoek contact met Peter voor meer informatie over dit lerend netwerk.

Wil je meer informatie?
Neem contact met ons op