Leergang 2

lerend netwerk Vrijheid en Veiligheid

Aanleiding
Met ingang van 1 januari 2020 is de Wet Zorg en Dwang (WZD) in werking getreden. In het lerend netwerk ‘Praktijkervaring Vrijheid en Veiligheid’, dat een opvolger is van het eerdere lerende netwerk Vrijheid en Veiligheid, zijn meerdere organisaties vanaf 2019 praktijkervaring gaan opdoen met het organiseren van de ‘juiste’ veiligheid in een extramurale, geclusterde of intramurale omgeving. Het opgetekende beleid uit het bestaande lerend netwerk ‘Vrijheid en Veiligheid’ is in dit netwerk getoetst in de praktijk.
Vraagstelling lerend netwerk
 • Op welke wijze organiseer je als zorgorganisatie de vrijheid en veiligheid van je cliënten, wanneer je het beleid van het netwerk als uitgangspunt neemt? Welke verschillen zijn er in aanpak, uitwerking, interventies en uitkomsten?
 • Indien een zorgorganisatie (in welke setting dan ook) zijn vrijheid en veiligheid heeft georganiseerd als in het opgetekende beleid van het netwerk ‘Vrijheid en Veiligheid’, tegen welke obstakels, dilemma’s en verantwoordingsvraagstukken loopt het dan nog aan? En hoe los je die op?
 • Hoe worden de WZD-gerelateerde functies ingevuld?
 • Hoe wordt de samenwerking met huisartsen georganiseerd?
 • Hoe kan creativiteit en technologie een rol spelen?
Doelgroep

VVT organisaties, kleinschalige PG organisaties.

Functionarissen
 • Bestuur 
 • Beleid 
 • Zorgprofessionals
 • Behandelaars (incl specialisten en huisartsen) 
 • Cliëntvertegenwoordiging.
Doel
 • Beleidsmatige aanpak delen en bespreken
 • Casuïstiek delen
 • Inzet van technologie bespreken
 • Samenwerkingsvormen met huisartsen bespreken
 • Delen van goede voorbeelden (beleid, werkinstructies)
 • Praktijkervaring met zorgdossiers delen
Eindproduct van het lerend netwerk leergang 2 (2019 - 2021)
Als eindproduct wordt een uitwerking gemaakt van de diverse onderdelen van de pijl van vrijheid en veiligheid (zie hieronder). Voor iedere ‘pijlpunt’ wordt beschreven welke mogelijkheden, methodieken, inzichten en dilemma’s door de deelnemers zijn gezien.
Verwacht gereed maart 2021.
het beleidsmatige proces waarbij de vrijheid van de cliënt centraal staat
DE PIJL
Eindproduct van het lerend netwerk leergang 1 (2018-2019)
Een beleidsdocument met uitwerking van de Wet zorg en dwang vanuit het verlangen om geen onvrijwillige zorg te leveren. De focus ligt dus op de mogelijkheden en dilemma’s vóór inzet van onvrijwillige zorg.
Daarnaast is in dit beleidsdocument beschreven hoe de inzet van onvrijwillige zorg wordt georganiseerd en verantwoord, indien dit toch de beste oplossing is voor de cliënt. 

Deelname

0
Aantal aanmeldingen

Publicaties

Reacties

Meer informatie

Peter Hoekstra

Peter Hoekstra

Zoek contact met Peter voor meer informatie over dit lerend netwerk.

Wil je meer informatie?
Neem contact met ons op