Extra aanbod: locatieadvies

lerend netwerk Vrijheid en Veiligheid

Locatieadviezen gericht op vrijheid en veiligheid

Binnen het lerend netwerk is veel kennis over het aanpassen van gebouwen, creativiteit en het toepassen van technologie. Wat opvalt is dat niet ieder gebouw vraagt om ingrijpende aanpassingen. Soms kan met een herinrichting van een begane grond en een tuin al veel bereikt worden.

Om een duidelijk beeld te krijgen van de mogelijkheden om veiligheid op maat te organiseren zonder de structurele geslotenheid van een locatie, zijn er locatiegebonden adviezen nodig die inzage geven in de mogelijkheden.
Deze locatiegebonden adviezen worden gemaakt met behulp van verschillende invalshoeken:

  • Welke noodzaak is er voor welke doelgroep om soms gesloten te zijn?
  • Welke creatieve mogelijkheden zijn er om het beweegpatroon van bewoners (24 uur) te beïnvloeden?
  • Met welke kleinschalige technische ingrepen kan veiligheid op maat worden georganiseerd?
  • Zijn er vormen van leefcirkels of gps systemen nodig of gewenst?
  • Zijn er grootschalige gebouwaanpassingen gewenst op de langere termijn?
Tot stand komen van het advies

Het advies dat is gebaseerd op de verschillende invalshoeken komt tot stand door de betreffende locaties te bezoeken.
Tijdens een bezoek vindt er een rondgang plaats en zijn er gesprekken met betrokken medewerkers.
Na afloop van de locatiebezoeken wordt er een advies opgesteld per locatie.

Een locatieadvies is maatwerk. Zoek daarom contact met Peter Hoekstra of Ine Galle om de mogelijkheden te bespreken.

Meer informatie

Ine Galle & Peter Hoekstra

3
Voltooide adviezen

Zoek contact met Ine of Peter voor meer informatie over de te geven locatieadviezen.

Wil je meer informatie?
Neem contact met ons op