Onderzoek Radboud Universiteit

Veilige Vrijheid

Bij het bieden van ‘veilige vrijheid’ in de ouderenzorg kan de inzet van technologie een belangrijke rol spelen. Zo kan technologie worden ingezet bij het verbeteren van toezicht, het behouden van zelfstandigheid, of het vergroten van bewegingsvrijheid – denk aan systemen voor locatie-bepaling, aan ‘slimme’ systemen voor monitoring, of aan verschillende vormen van domotica. Maar het gebruik van die technologie vereist dat die ook ‘past’ bij de organisatie en de geleverde zorg. Het moet bijvoorbeeld passen bij het werk van de zorgverlener; bij de wensen en eisen van ouderen (en hun omgeving) en het moet op een goede manier zijn geïntroduceerd. Iets breder geformuleerd: de inzet van technologie voor veilige vrijheid vereist dat aan een aantal factoren is voldaan.

Aan de Radboud Universiteit voeren we in samenwerking met zorgorganisaties uit de praktijk een onderzoek uit naar de slaag- en faalfactoren voor het goed inzetten van technologie voor veilige vrijheid. We maken een overzicht van factoren en bieden handvatten aan de praktijk om faalfactoren te vermijden en slaagfactoren te faciliteren. Dit zal er hopelijk toe bijdragen dat het gebruik van technologie daadwerkelijk tot ‘veilige vrijheid’ kan leiden.   

Wil je meer informatie?
Neem contact met ons op