Nieuwsbrief november 2021

Lees over de ontwikkelingen van de lopende lerende netwerken Vrijheid en Veiligheid en Medicatieveiligheid, maar ook een aantal nieuwe netwerken die je in 2022 kunt verwachten.
De blogs van de aanjagers zorgen voor mooie eye openers.

Handleiding gegevensaanlevering dwang in de zorg

Volgens de Wvggz en Wzd moeten zorgaanbieders halfjaarlijks gegevens bij de inspectie aanleveren over het gebruikmaken van verplichte en onvrijwillige zorg.
Zie bijgaande handleiding voor het opstellen en aanleveren van de gegevens.

Nieuwsbrief maart 2021

NIEUWSBRIEF MAART 2021
De volgende onderwerpen in deze nieuwsbrief:

– Nieuws lerende netwerken op komst
– Start lerend netwerk Medicatie-veiligheid
– Extra aanbod V&V: Casuïstiek-besprekingen

Wzd, meer dan een stappenplan

Nu de Wet Zorg en Dwang van kracht is, zijn veel organisaties druk met het opstellen van beleid, inrichten van rollen en oefenen met het stappenplan.