Beste relatie van Lerend Netwerk,

Wij informeren u graag over de ontwikkelingen van de lerende netwerken en de Waardenladder.

Deze maand en komende maanden gaan mogelijk 3 lerende netwerken van start!

Leven met Zorg
Wilt u bewoners ook graag een leuk laatste thuis bieden? Met een zinvolle dag, waardevolle contacten en ruimte voor wat bewoners nog graag doen? In oktober start dit lerend netwerk. Het is dé gelegenheid om met collega’s ervaringen en ideeën uit te wisselen over hoe we in onze huizen de focus nog meer kunnen verleggen naar het dagelijks leven van bewoners. Waarbij zorg ondersteunend is aan het leven zoals de bewoner dat graag leeft.
Leven met zorg raakt de gehele keten van zorg. Het vraagt om anders denken vanuit de leefwereld van de cliënt en het aanpassen van organisatieprocessen. Het gaat in op de volgende vraagstukken: Hoe kan zorg in balans met het leven van client georganiseerd worden? Welke deskundigheid is hiervoor nodig? Wat zijn de gevolgen voor de samenstelling van teams? Hoe kan met behandeling een andere samenwerkingsvorm worden gevonden, waardoor er meer ruimte ontstaat?
Wilt u samen met andere instellingen werken aan deze vraagstukken, meldt u zich dan aan voor dit lerend netwerk via
https://lerend-netwerk.nl/lerend-netwerk-leven-met-zorg/

Van Gesloten naar open
Het is makkelijker gezegd dan gedaan: van gesloten PG afdelingen open afdelingen maken. Hoe zorg je dat het ook voor iedereen voldoende veilig is? Wilt u daar ook wel eens over sparren met collega’s? 
Dit lerend netwerk gaat deze maand van start op 25 september. .
Het proces om te komen tot geslotenheid op maat bestaat uit een omslag in cultuur, managen van verwachtingen, creativiteit technologie en verantwoordelijkheid. Ook de aanjagers van dit netwerk hebben voldoende praktijkervaringen die kunnen dienen als voorbeeld en ter discussie.
U kunt nog deelnemen aan dit lerend netwerk, want er is nog plek!
Opgeven kan via https://lerend-netwerk.nl/lerend-netwerk-van-gesloten-naar-open/

Samenwerken & Technologie in de wijk
Dit lerende netwerk gaat over de samenwerking tussen gemeentes, woningbouwverenigingen, welzijnsinstellingen en zorginstellingen. Het richt zich op de vraag hoe de toenemende behoefte aan zorg in de thuissituatie georganiseerd kan worden. Het lerend netwerk speelt daarmee in op op de vraag hoe we het langer thuis blijven wonen met zorg mogelijk te kunnen maken. We zijn voornemens dit netwerk in het najaar van start te laten gaan.
Meer informatie over Samenwerken met Technologie in de Wijk vindt u op deze site: https://lerend-netwerk.nl/lerend-netwerk-technologie-in-de-wijk/


De Waardenladder

De ontwikkelingen rondom De Waardenladder staan niet stil. De eerste druk is uitverkocht en voor het maken van een tweede druk is deze week opdracht gegeven. Op onze website is de Waardenladder te bestellen, https://lerend-netwerk.nl/de-waardenladder/

Voor de verdere ontwikkelingen van De Waardenladder liggen de volgende plannen klaar:
– Het geschikt maken van De Waardenladder voor in de thuissituatie
– Het geschikt maken van De Waardenladder voor VG cliënten
– Het geschikt maken van De Waardenladder voor cliënten met NAH.

Voor deze doorontwikkeling zoeken we nog partners die hier inhoudelijk en financieel aan willen bijdragen. Mocht u interesse hier in hebben dan kunt u contact opnemen via mail@lerend-netwerk.nl
 

Casuïstiekbesprekingen

Ook dit jaar organiseren we weer online WZD-casuïstiek besprekingen. 
Mocht u een WZD casus hebben die u graag bespreekt met anderen, schuif dan een keer digitaal aan.
De data van de eerstvolgende casuïstiekbesprekingen zijn:
– Vrijdag 22 september 09:30 uur
– Woensdag 8 november 9:30 uur
– Dinsdag 19 december 9:30 uur
Aanmelden kan via https://lerend-netwerk.nl/casuistiekbesprekingen-vv/

Ook voor WZD functionarissen worden intervisie bijeenkomsten digitaal georganiseerd (bij voldoende deelname)
De eerst volgende zijn :
– Vrijdag 27 oktober 9:30 uur
– Dinsdag 23 januari 9:30 uur
Aanmelden kan via https://lerend-netwerk.nl/extra-aanbod-wzd-f-intervisie/
 

Hiermee bent u weer op de hoogte van onze ontwikkelingen rondom de lerende netwerken en de Waardenladder

Hartelijke groet

Anita, Ine en Peter