Indruk
lerende netwerken

De lerende netwerken worden steeds meer gezien als een laagdrempelige vorm van verbondenheid met andere organisaties. De practical approach van vraagstukken gecombineerd met een gezonde balans tussen de leef- en systeemwereld levert interessante inzichten op binnen de netwerken.
Ook de blijvende contacten die tijdens deelname ontstaan en na afloop overeind blijven, geven aan dat een lerend netwerk een goede bijdrage kan leveren aan een organisatie.

 “Soms zien we dat ‘de angst voor het loslaten’ een belemmerende rol in heeft. Een mooi dilemma!”

Inhoudelijk merken we dat veel vragen inspelen op de behoefte om besluiten te nemen. Dit is een interessante constatering die ons sterkt in het gedachtengoed dat deskundigen in de zorg in staat zijn, of in staat zouden moeten zijn om op basis van hun gezamenlijke deskundigheid een besluit te kunnen nemen.

De boeiende vraag die binnen enkele netwerken naar voren is gekomen, is de ruimte die een zorgprofessional hierin krijgt. Soms zien we dat ‘de angst voor het loslaten’ hier een belemmerende rol in heeft. Een mooi dilemma!

Ook zien we dat technologie steeds meer de aandacht krijgt. Gegevensoverdracht in de keten, leef- en zorgtechnologie en slimme apparatuur die het werkproces ondersteunen, hebben raakvlakken met de lerende netwerken. Bijvoorbeeld de rol van positiebepaling in het netwerk Vrijheid en Veiligheid, of ketencommunicatie in het netwerk Medicatieveiligheid.

Afgelopen anderhalf jaar zijn er meerdere lerende netwerken gestart, zoals Medicatieveiligheid en Vrijheid & veiligheid. Deze laatste heeft jaargang 2 inmiddels afgerond. Een derde jaargang hopen we binnenkort te starten.
Vanwege corona is het netwerk Omgaan met bezoek  gestopt. Deze zal mogelijk komend jaar weer op de agenda staan.