lerend netwerk Leven met Zorg

Elder care nurse playing jigsaw puzzle with senior woman in nursing home
Aanleiding
We starten in 2023 met de eerste leergang van het Lerend Netwerk Leven met Zorg. Inhoud Het lerend netwerk Leven met Zorg, gaat over de zorg weer onderdeel laten zijn van het leven. Inhoudelijk vraagt dit om opschaling van kennis en kunde op het juiste moment, op de juiste plek en het delen van kennis met een preventief doel In dit lerend netwerk gaan we aan de slag met het vormen van een visie op leven met zorg en hoe deze vertaald kan worden naar de praktijk binnen en buiten de organisatie.

Inhoudelijk komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Wat bedoelen we met Leven met Zorg?
  • Creëren van een visie
  • Goede voorbeelden
  • Flexibiliteit creëren binnen teams
  • Anders organiseren van de zorg, als onderdeel van het leven
  • Thuis leven met zorg
  • In een instelling leven met zorg

Startbijeenkomst maandag 3 april 2023 om 15.00 uur.
 

Hoe werkt het?

Wanneer bijeenkomsten specifiek geschikt zijn voor collega’s in een bepaalde rol, dan is dit aangegeven bij de bijeenkomst. Voel je vrij om hen uit te nodigen mee te gaan.
De bijeenkomsten vinden centraal in het land plaats of soms op locatie één van de deelnemers. Mogelijk wordt er online een aantal sub bijeenkomsten gepland.

Start

Bij voldoende animo wordt u uitgenodigd voor de startbijeenkomst om gezamenlijk het programma scherp te maken. Daarna ontvangt u het programma en de bijbehorende kosten en kunt u zich definitief aanmelden.

Deelname leergang 1

1
Aanmeldingen leergang 1

Leergangen

Meer informatie

Peter Hoekstra

Peter Hoekstra

Zoek contact met Peter voor meer informatie over dit lerend netwerk.

Wil je meer informatie?
Neem contact met ons op