lerend netwerk Leven met Zorg

Elder care nurse playing jigsaw puzzle with senior woman in nursing home
Aanleiding

In september 2023 starten we met de eerste leergang van het Lerend Netwerk Leven met Zorg

Inhoud

Het lerend netwerk Leven met Zorg gaat over hoe zorg weer onderdeel kan zijn van het leven, in plaats van andersom. In de professionele zorgomgeving en in het professionele denken is zorg zó belangrijk geworden dat leven, wonen en dagelijkse activiteiten van de cliënt soms ondergeschikt zijn geraakt aan het zorgproces. Dit is niet ‘net als thuis’ en zelden niet de wens van de cliënt.
In het lerend netwerk gaan we gezamenlijk op zoek naar hoe we de balans weer kunnen terugbrengen in het voordeel van ‘leven’, zonder tekort te doen aan onze professionele zorgverantwoordelijkheid. Hoe kan het uitgangspunt van ons zorgdenken weer zijn dat de gewenste zorg ondersteunend is aan wat het leven voor de individuele cliënt de moeite waard maakt?

 

Onderwerpen die aan de orde komen

In het lerend netwerk Leven met zorg komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 

 • Wat verstaan we onder Leven met Zorg

 • Wat is zorg en wat is verworden tot zorg

 • Levensloop van de cliënt door de organisatie

 • Managen van verwachtingen

 • De cultuuromslag binnen de organisatie

 • Inzetten van de juiste deskundigheid op het juiste moment

 • Verantwoorde zorg en verantwoording bij Leven met Zorg

 • Hoe ziet vanuit Leven met zorg een teamsamenstelling er uit?

 • Wat is een zinvolle dag?

 • Het betrekken van de omgeving

 

Hoe werkt het?

We organiseren 8 bijeenkomsten, verdeeld over ongeveer een jaar. Vanuit de deelnemende organisaties is één persoon de vaste deelnemer aan het lerend netwerk. Zij/Hij volgt het hele programma van het netwerk en zorgt binnen de eigen organisatie voor het uitdragen en activeren van collega’s.

Het is goed dat daarnaast 1 of 2 collega’s bij iedere bijeenkomst aanwezig zijn, zodat de uitwisseling en leercurve continuïteit kent, zowel binnen het lerend netwerk als in de deelnemende organisaties..
Wanneer bijeenkomsten specifiek geschikt zijn voor collega’s in een bepaalde rol, dan is dit aangegeven bij de bijeenkomst. Voel je vrij om hen uit te nodigen mee te gaan. Per bijeenkomst is er in totaal plaats voor maximaal 3 deelnemers per organisatie.
De bijeenkomsten vinden centraal in het land plaats, soms op locatie van één van de deelnemers of soms digitaal.

Programma

Gedurende 8 bijeenkomsten komen de bovenstaande onderwerpen aan de orde.

Tijdens elke bijeenkomst is er naast het specifieke thema ook ruimte voor het inbrengen van eigen voorbeelden, dilemma’s of afwegingen.

 • Bijeenkomst 1 Leven met Zorg

 • Bijeenkomst 2 Start van Leven met zorg bij een cliënt

 • Bijeenkomst 3 en 4: Inzetten van de juiste deskundigheid op het juiste moment

 • Bijeenkomst 5 Cultuuromslag

 • Bijeenkomst 6 Ambulant

 • Bijeenkomst 7 Verantwoording

 • Bijeenkomst 8 Slotbijeenkomst, Ophalen resultaten, terugblik en diner

Bijeenkomst 1 Leven met Zorg

19 september 2023, 15:00 – 19:00 uur, op locatie

 • Wat verstaan we onder Leven met Zorg?

 • Wat is zorg en wat is verworden tot zorg?

 • Creëren van een visie

 • Goede voorbeelden

Bijeenkomst 2 Start van Leven met zorg bij een cliënt

23 oktober 2023, 15:00 – 17:30 uur Digitaal

 • Communiceren van de visie voorafgaand en tijdens het leven met zorgproces

 • Opname informatie

 • Levensloop van de cliënt door de organisatie

 • Ken je cliënt

 • Zinvolle dag


Bijeenkomst 3 en 4: Inzetten van de juiste deskundigheid op het juiste moment

20 november 2023, 15:00 – 19:00 uur op locatie 

12 december 2023, 15:00 – 19:00 uur op locatie

 • Teamsamenstelling (op- en afschalen van deskundigheid)

 • Flexibiliteit creëren binnen teams (teamsamenstelling)

 • Leef- en zorgprofessionals

 • Samenwerking met mantelzorg en vrijwilligers

 • Samenwerking met behandelaren

 • Hoe wordt op- en afgeschaald?

 

Bijeenkomst 5 Cultuuromslag

15 januari 2024, 15:00 – 17:30 uur, digitaal

 • Hoe te komen van beheersen naar Leven met Zorg?

 • Doorleven van de visie Leven met Zorg door de hele organisatie


Bijeenkomst 6 Ambulant

27 februari 2024, 9:30 -12:30 uur, digitaal

 • Thuis leven met zorg

Bijeenkomst 7 Verantwoording

2 april 2024, 15:00 – 19:00 uur, op locatie

 • Wat is minimaal nodig om verantwoorde zorg te leveren?

 • Hoe om te gaan met kompas, convenant, kwaliteitskader?

Bijeenkomst 8 Slotbijeenkomst 

4 juni 2024, 15:00 – 19:00 uur op locatie

 • Wat is opgehaald en hoe wordt dit vastgelegd en gedeeld?

 • Afsluitend diner


In overleg met de deelnemers kan het programma nog aangepast worden

Locatie

Afhankelijk van waar de deelnemers vandaan komen, wordt een centrale locatie gekozen. Onze primaire locatie is in Hoevelaken, maar daar kan van worden afgeweken.

Kosten van deelname

Aan het lerend netwerk kunnen minimaal 8 en maximaal 11 organisaties deelnemen. Per organisatie mogen meerdere medewerkers naar de bijeenkomsten komen (maximaal 3).

De bijeenkomsten richten zich op meerdere functionarissen vanuit de organisatie, dus bij elke bijeenkomst kunnen andere medewerkers deelnemen aan de bijeenkomst. Zorg wel voor terugkoppeling, laat altijd 1 persoon structureel deelnemen.

Door deze methode kan de beweging in vrijheid en veiligheid bij een grote groep van een deelnemende organisatie op gang komen.

Elke bijeenkomst op locatie wordt afgesloten met een kleine maaltijd.

 

Voor elke organisatie wordt een vast bedrag in rekening gebracht van € 4.950 exclusief BTW. Dit bedrag omvat de volgende kosten:

Locatiekosten, cateringkosten, begeleidingskosten, uitwerking, kosten van eventuele sprekers, en dinerkosten van de slotbijeenkomst.

 

Aanmelden

Aanmelden kunt u via lerend-netwerk.nl en kan tot 15 september.

 

Meer informatie

Voor vragen over de inhoud van het programma of over deelname kunt u contact opnemen met Peter Hoekstra via Peter@lerend-netwerk.nl

Deelname leergang 1

1
Aanmeldingen leergang 1

Leergangen

Meer informatie

Peter Hoekstra

Peter Hoekstra

Zoek contact met Peter voor meer informatie over dit lerend netwerk.

Wil je meer informatie?
Neem contact met ons op