lerend netwerk Van Zorg naar Leven

Elder care nurse playing jigsaw puzzle with senior woman in nursing home
Aanleiding

In 2024 starten we met de eerste leergang van het Lerend Netwerk

Van zorg naar Leven

Inhoud

Het lerend netwerk Van Zorg naar Leven gaat over de beweging hoe zorg weer onderdeel kan zijn van het leven, in plaats van andersom. In de professionele zorgomgeving en in het professionele denken is zorg zó belangrijk geworden dat leven, wonen en dagelijkse activiteiten van de cliënt soms ondergeschikt zijn geraakt aan het zorgproces. Dit is niet ‘net als thuis’ en zelden niet de wens van de cliënt.
In het lerend netwerk gaan we gezamenlijk op zoek naar hoe we de balans weer kunnen terugbrengen in het voordeel van ‘leven’, zonder tekort te doen aan onze professionele zorgverantwoordelijkheid. Hoe kan het uitgangspunt van ons zorgdenken weer zijn dat de gewenste zorg ondersteunend is aan wat het leven voor de individuele cliënt de moeite waard maakt?

Van Zorg naar Leven is een beweging!. Deze organisatie-brede beweging zal effect hebben op alle uitvoerende en ondersteunende disciplines binnen een organisatie. Binnen het lerend netwerk zullen de effecten of alle disciplines uitvoerig aan bod komen.
Denk en doe mee met deze beweging door kennis op te halen en kennis te delen.

Onderwerpen die aan de orde komen

In het lerend netwerk Leven met zorg komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 

 • Wat verstaan we onder Van Zorg naar Leven

 • Wat is zorg en wat is verworden tot zorg

 • Levensloop van de cliënt door de organisatie

 • Managen van verwachtingen

 • De cultuuromslag binnen de organisatie

 • Inzetten van de juiste deskundigheid op het juiste moment

 • Verantwoorde zorg en verantwoording bij Van Zorg naar Leven

 • Hoe ziet vanuit Van Zorg naar Leven een teamsamenstelling er uit?

 • Wat is een zinvolle dag?

 • Het betrekken van de omgeving

 

Hoe werkt het?

We organiseren 8 bijeenkomsten, verdeeld over ongeveer een jaar. Vanuit de deelnemende organisaties is één persoon de vaste deelnemer aan het lerend netwerk. Zij/Hij volgt het hele programma van het netwerk en zorgt binnen de eigen organisatie voor het uitdragen en activeren van collega’s.

Het is goed dat daarnaast 1 of 2 collega’s bij iedere bijeenkomst aanwezig zijn, zodat de uitwisseling en leercurve continuïteit kent, zowel binnen het lerend netwerk als in de deelnemende organisaties..
Wanneer bijeenkomsten specifiek geschikt zijn voor collega’s in een bepaalde rol, dan is dit aangegeven bij de bijeenkomst. Voel je vrij om hen uit te nodigen mee te gaan. Per bijeenkomst is er in totaal plaats voor maximaal 3 deelnemers per organisatie.
De bijeenkomsten vinden centraal in het land plaats, soms op locatie van één van de deelnemers of soms digitaal.

Programma

Gedurende 8 bijeenkomsten komen de bovenstaande onderwerpen aan de orde.

Tijdens elke bijeenkomst is er naast het specifieke thema ook ruimte voor het inbrengen van eigen voorbeelden, dilemma’s of afwegingen. Ook zullen best practices de ruimte krijgen hun ervaringen te delen met de deelnemers.

 • Bijeenkomst 1 Van Zorg naar Leven

 • Bijeenkomst 2 Start van Zorg naar Leven bij een cliënt

 • Bijeenkomst 3 en 4: Inzetten van de juiste deskundigheid op het juiste moment

 • Bijeenkomst 5 Cultuuromslag

 • Bijeenkomst 6 Ambulant

 • Bijeenkomst 7 Verantwoording

 • Bijeenkomst 8 Slotbijeenkomst, Ophalen resultaten, terugblik en diner

Bijeenkomst 1 Van Zorg naar Leven

 • Wat verstaan we onder Van Zorg naar Leven?

 • Wat is zorg en wat is verworden tot zorg?

 • Creëren van een visie

 • Goede voorbeelden

Bijeenkomst 2 Start Van Zorg naar Leven bij een cliënt

 • Communiceren van de visie voorafgaand en tijdens het leven met zorgproces

 • Opname informatie

 • Levensloop van de cliënt door de organisatie

 • Ken je cliënt

 • Zinvolle dag

 

Bijeenkomst 3 en 4: Inzetten van de juiste deskundigheid op het juiste moment

 • Teamsamenstelling (op- en afschalen van deskundigheid)

 • Flexibiliteit creëren binnen teams (teamsamenstelling)

 • Leef- en zorgprofessionals

 • Samenwerking met mantelzorg en vrijwilligers

 • Samenwerking met behandelaren

 • Hoe wordt op- en afgeschaald?

 

Bijeenkomst 5 Cultuuromslag

 • Hoe te komen van beheersen naar Leven met Zorg?

 • Doorleven van de visie Van zorg naar Leven door de hele organisatie

 

Bijeenkomst 6 Ambulant

 • Thuis leven met zorg


Bijeenkomst 7 Verantwoording

 • Wat is minimaal nodig om verantwoorde zorg te leveren?

 • Hoe om te gaan met kompas, convenant, kwaliteitskader?

Bijeenkomst 8 Slotbijeenkomst 

 • Wat is opgehaald en hoe wordt dit vastgelegd en gedeeld?

 • Afsluitend diner

 
In overleg met de deelnemers kan het programma nog aangepast worden

Locatie

Afhankelijk van waar de deelnemers vandaan komen, wordt een centrale locatie gekozen. Onze primaire locatie is in Hoevelaken, maar daar kan van worden afgeweken.

Kosten van deelname

Aan het lerend netwerk kunnen minimaal 6 en maximaal 12 organisaties deelnemen. Per organisatie mogen meerdere medewerkers naar de bijeenkomsten komen (maximaal 3).

De bijeenkomsten richten zich op meerdere functionarissen vanuit de organisatie, dus bij elke bijeenkomst kunnen andere medewerkers deelnemen aan de bijeenkomst. Zorg wel voor terugkoppeling, laat altijd 1 persoon structureel deelnemen.

Door deze methode kan de beweging in vrijheid en veiligheid bij een grote groep van een deelnemende organisatie op gang komen.

Elke bijeenkomst op locatie wordt afgesloten met een kleine maaltijd.

 

Voor elke organisatie wordt een vast bedrag in rekening gebracht van € 4.950 exclusief BTW. Dit bedrag omvat de volgende kosten:

Locatiekosten, cateringkosten, begeleidingskosten, uitwerking, kosten van eventuele sprekers, en dinerkosten van de slotbijeenkomst.

 

Aanmelden

Aanmelden kunt u via de button ‘Aanmelden’, rechts in het scherm

 

Meer informatie

Voor vragen over de inhoud van het programma of over deelname kunt u contact opnemen met Peter Hoekstra via Peter@lerend-netwerk.nl

Deelname leergang 1

1
Aanmeldingen leergang 1

Leergangen

Meer informatie

Peter Hoekstra

Peter Hoekstra

Zoek contact met Peter voor meer informatie over dit lerend netwerk.

Wil je meer informatie?
Neem contact met ons op