Samenwerken en Technologie in de wijk

Regionaal lerend netwerk
Samenwerken en Technologie in de wijk

Shot of happy senior women using virtual reality headsets together at a retirement home
Aanleiding

Samen met ketenpartners aan de slag om in de regio het langer thuis blijven wonen met behulp van technologie te realiseren?

Het lerend netwerk start in april 2024 met de eerste leergang van het Lerend Netwerk Samenwerken en Technologie in de wijk.

Dit netwerk is gericht op gemeenten, woningbouwverenigingen, zorginstellingen en inwoners die met elkaar aan de slag willen gaan om het principe van langer thuis wonen mogelijk te maken.

Inhoud 

Thuis zolang het kan, met technologie zo lang het kan. Maar hoe doen we dat? En met welke partijen kan dit mogelijk worden gemaakt? Hoe kan dit worden gefinancierd? Hoe kunnen wijkbewoners met een toenemende behoefte aan ondersteuning in verbinding met andere inwoners worden gebracht en met behulp van technologie langer en veilig thuis blijven wonen? Dit zijn enkele vragen die centraal staan in het lerend netwerk Samenwerken en Technologie in de wijk.

In dit lerend netwerk komen de volgende vraagstukken aan de orde:

 • Samen leven en preventie

  • Hoe kunnen verbindingen worden gelegd tussen bewoners met een toenemende ondersteuningsvraag?

 • Samen werken

  • Hoe kan een goede samenwerking ontstaan tussen zorgorganisaties, woningbouwverenigingen en gemeenten? Welke afspraken kunnen met elkaar gemaakt worden om langer thuis mogelijk te maken? Welke drempels worden ervaren en hoe kunnen deze worden opgelost?

(Huisvesting, wijkinrichting, afstemming)

 • Vanuit welke visie vindt de samenwerking plaats? En hoe komt deze tot stand? Welke belangen spelen hierbij vanuit ieder perspectief een rol?

 • Samen financieren

  • Hoe kan binnen huidige of nieuwe kaders de financiering meegaan met de verandering naar langer thuis (VPT, ZVW, WMO, WLZ)?

 • Samen doen

  • Hoe kan vanuit eenzelfde visie op wijkniveau de onderlinge samenwerking plaatsvinden tussen alle aanwezige zorg- en welzijnsinstellingen, verenigingen en vrijwilligers-initiatieven? Wat is hiervoor nodig? Welke andere wijkgerichte spelers kunnen worden betrokken?

 • Technologie

  • Welke vormen van technologie voor thuis en voor in de wijk bevorderen het langer thuis blijven wonen?

  • Hoe kan deze worden gefinancierd?

 •  

Hoe werkt het?

We organiseren 8 bijeenkomsten, verdeeld over een jaar. Vanuit de deelnemende organisaties is één persoon de vaste deelnemer aan het lerend netwerk. Achter de deelnemende organisatie kan het regionale netwerk met daarin  andere instellingen zitten, zodat het lerend netwerk een bijdrage kan leveren (en andersom) aan het regionale proces op het thema van dit lerend netwerk.

 

Elke bijeenkomst heeft een eigen onderwerp. Per bijeenkomst wordt vooraf bekendgemaakt welke functionarissen van instellingen, gemeentes en woningbouwverenigingen aanwezig kunnen zijn. Door de aanwezigheid van verschillende functionarissen ontstaat er een beweging in het regionale netwerk.

Per bijeenkomst is er in totaal plaats voor maximaal 3 deelnemers per deelnemende regio.
De bijeenkomsten vinden centraal in het land plaats, soms op locatie van één van de organisaties, soms digitaal. 

 

 

Programma

Gedurende de 8 bijeenkomsten komen de bovenstaande onderwerpen aan de orde.

 • Bijeenkomst 1 Samen leven en preventie

 • Bijeenkomst 2 en 3 Samen werken

 • Bijeenkomst 4 Samen financieren 

 • Bijeenkomst 5 Samen doen

 • Bijeenkomst 6 Technologie

 • Bijeenkomst 7 Samen werken aan een routekaart

 • Bijeenkomst 8 Slotbijeenkomst, ophalen resultaten, terugblik en diner

Gedetailleerd programma

Bijeenkomst 1 Samen leven en preventie

22 april 2024 15:00 – 19:00 uur op locatie

 • Hoe worden inwoners weer gevonden en verbonden?

 • Integrale preventie

 • Samenwerken met de huisarts

 • Dilemma’s zoals regie en financiering

 • Delen van goede voorbeelden

Bijeenkomst 2 en 3 Samen werken

22 mei 2024 15:00 – 19:00 uur op locatie

2 juli 2024, 15:00 – 19:00 uur op locatie

 • Hoe komt een visie tot stand en hoe kan vanuit een visie worden samengewerkt?

 • Hoe worden partijen in beeld gebracht om ze te betrekken bij de visie. Welke partijen zijn gewenst om te betrekken?

 • Hoe kan de visie worden uitgedragen zodat andere partijen deze omarmen?

 • Delen van goede voorbeelden

 • Aan de slag (opstellen van een visie, inventarisatie organisaties, communicatie)

Bijeenkomst 4 Samen financieren 

27 augustus 2024, 15:00 – 17:30 uur digitaal

 • Hoe kan langer thuis en integrale zorg gefinancierd worden?

 • Verschillen in de huidige financiering van bijvoorbeeld MPT/VPT en ZVW

 • Wat zijn de beperkingen?

 • Wat zijn de oplossingen?

 • Zijn er al goede voorbeelden?

 

Bijeenkomst 5 Samen doen

23 september 2024, 15:00 – 17:30 uur, digitaal

 • Hoe betrekken we iedereen die in de regio of wijk actief is?

 • Hoe betrekken we de bewoners?

 

Bijeenkomst 6 Technologie

31 oktober 2024, 15:00 – 19:00 uur op locatie

 • Thuis leven met zorg

 • Welke technologie is al beschikbaar?  

 

Bijeenkomst 7 Samen werken aan een routekaart

25 november 2024, 15:00 – 19:00 uur, op locatie

 • Wat is minimaal nodig om verantwoorde zorg te leveren?

 • Hoe om te gaan met kompas, convenant, kwaliteitskader?

 

Bijeenkomst 8 Slotbijeenkomst 

16 januari 2025, 16:00 – 20:30 uur op locatie

 • Wat is opgehaald en hoe wordt dit vastgelegd en gedeeld?

 • Afsluitend diner

 

Locatie

Afhankelijk van waar de deelnemers vandaan komen, wordt een centrale locatie gekozen. Onze primaire locatie is in Hoevelaken, maar daar kan van worden afgeweken.

 

Kosten van deelname

Aan het lerend netwerk kunnen minimaal 8 en maximaal 11 organisaties deelnemen. Per organisatie mogen meerdere medewerkers naar de bijeenkomsten komen (maximaal 3).

De bijeenkomsten richten zich op meerdere functionarissen vanuit de organisatie, dus bij elke bijeenkomst kunnen andere medewerkers deelnemen aan de bijeenkomst. Zorg wel voor terugkoppeling, laat altijd 1 persoon structureel deelnemen.

Door deze methode kan de beweging bij een grote groep van een deelnemende organisatie op gang komen.

Elke bijeenkomst op locatie wordt afgesloten met een kleine maaltijd.

 

Voor elke organisatie wordt een vast bedrag in rekening gebracht van € 4.950 exclusief BTW. Dit bedrag omvat de volgende kosten:

Locatiekosten, cateringkosten, begeleidingskosten, uitwerking, kosten van eventuele sprekers, en dinerkosten van de slotbijeenkomst.

 

Aanmelden

Aanmelden kunt u via lerend-netwerk.nl en kan tot 31 maart 2024.

 

Meer informatie

Voor vragen over de inhoud van het programma of over deelname kunt u contact opnemen met Ine Galle via inegalle@werf12.nl of  Peter Hoekstra via Peter@lerend-netwerk.nl.

 

Deelname leergang 1

1
Aanmeldingen leergang 1

Leergangen

Meer informatie

Ine Galle & Peter Hoekstra

Zoek contact met Ine of Peter voor meer informatie over dit lerend netwerk.

Wil je meer informatie?
Neem contact met ons op