Samenwerken en Technologie in de wijk

lerend netwerk
Samenwerken en Technologie in de wijk

Shot of happy senior women using virtual reality headsets together at a retirement home
Aanleiding
We starten in 2023 met de eerste leergang van het Lerend Netwerk Samenwerken en technologie in de wijk. Inhoud Thuis zolang het kan, met technologie zo lang het kan. Maar hoe doen we dat? En welke partijen en samenwerking zijn er voor nodig om dat waar te kunnen maken? ‘Hoe kunnen bewoners van een wijk met een toenemende ondersteuningsvraag met behulp van verbinding met anderen en in combinatie met leef- en zorgtechnologie langer en veilig thuis blijven wonen?
  • Hoe kunnen verbindingen tussen bewoners met een toenemende ondersteuningsvraag in contact met elkaar worden gebracht?
  • Waarin kunnen woningbouwverenigingen hieraan bijdragen?
  • Welke rol kan de gemeente hierin spelen vanuit haar maatschappelijke opdracht van langer thuis wonen?
  • Op welke wijze kunnen deze 3 hoofdpartijen zich organiseren om met velerlei aanvullende spelers, zoals welzijnsorganisaties, ondernemers, vrijwilligersorganisaties, verenigingen etc. vorm te geven aan het doel?
  • Hoe kan met behulp van technologie een veilige omgeving worden gecreëerd?
  • Kan leef- en zorgtechnologie het volgende bieden?

– een slim netwerk;
– het herkennen van een persoon / het loopgedrag van de persoon herkennen / in staat zijn het wandelpatroon te beïnvloeden;
– signalen doorgeven over de positie;
– alarmering verzorgen.

  • Welke bestaande kennis uit andere sectoren kan hierbij gebruikt worden? (Denk aan beacons netwerken, etc.)
  • Wie financiert de leef- en zorgtechnologie in de thuissituatie?
Kan in het lerend netwerk kennis worden opgedaan over hoe verbindingen kunnen worden gemaakt en welke leef- en zorgtechnologie het langer thuis wonen ondersteunt? Kunnen de volgende middelen hier een rol in hebben? – Leefstijlmonitoring thuis; – a.i omtrent gedrag van een persoon; – Beacons die kunnen communiceren met een persoon; – Apps voor positiebepaling en verbinding met een netwerk; Vragen die we willen beantwoorden in een lerend netwerk Technologie in de Wijk

Hoe werkt het?

Wanneer bijeenkomsten specifiek geschikt zijn voor collega’s in een bepaalde rol, dan is dit aangegeven bij de bijeenkomst. Voel je vrij om hen uit te nodigen mee te gaan.
De bijeenkomsten vinden centraal in het land plaats of soms op locatie één van de deelnemers. Mogelijk wordt er online een aantal sub bijeenkomsten gepland.

Start

Bij voldoende animo wordt u uitgenodigd voor de startbijeenkomst om gezamenlijk het programma scherp te maken. Daarna ontvangt u het programma en de bijbehorende kosten en kunt u zich definitief aanmelden.

Deelname leergang 1

1
Aanmeldingen leergang 1

Leergangen

Meer informatie

Ine Galle-lerend netwerk

Ine Galle

Zoek contact met Ine voor meer informatie over dit lerend netwerk.

Wil je meer informatie?
Neem contact met ons op