lerend netwerk
Van gesloten naar open

Veilige vrijheid realiseren in de praktijk
Open
Inhoud
In 2023 starten we met een lerend netwerk Van gesloten naar open. Doel is om met een groep collega’s uit de gesloten intramurale PG zorg met elkaar te ontdekken welke wegen te bewandelen zijn om van een gesloten naar een open huis te komen.

De rode draad hierbij is Vrijheid, met veiligheid op maat.

De uitgangspunten van de Wet zorg en dwang zijn gestoeld op persoonsgerichte zorg en het loslaten van collectieve maatregelen zoals een gesloten afdeling. In Nederland komen wij uit een lange traditie van gesloten woonvormen en dat is niet een-twee-drie om te buigen.

Gezamenlijk willen we niet alleen verkennen wat hiervoor nodig is, maar ook direct in actie komen. Doel is om gedurende de looptijd van het netwerk te komen tot plannen, voorbereiding én uitvoering.

Vanuit onze praktijk als adviseurs en procesbegeleiders brengen Peter Hoekstra en Ine Galle kennis, ervaringen en instrumenten in die behulpzaam zijn in deze ontwikkeling.

Onderwerpen die aan bod komen
Onderwerpen die zeker aan bod komen zijn:

  • visie en het uitdragen daarvan
  • samenwerking tussen de disciplines
  • kaders en richtlijnen
  • hoe maak je de juiste afweging tussen vrijheid en veiligheid?
  • behulpzame inrichting van huis en omgeving
  • de bijdrage van een zinvolle daginvulling
  • kennis van dementie en eigen gedrag van medewerkers
  • vormen van behulpzame zorgtechnologie
  • veranderen en ontwikkelen, van bovenaf of van onderop?
  • communicatie met betrokken partners (bijv. familie, vrijwilligers, de buurt, ondernemers)
Hoe werkt het?
Wanneer bijeenkomsten specifiek geschikt zijn voor collega’s in een bepaalde rol, dan is dit aangegeven bij de bijeenkomst. Voel je vrij om hen uit te nodigen mee te gaan. De bijeenkomsten vinden centraal in het land plaats of soms op locatie één van de deelnemers. Mogelijk wordt er online een aantal sub bijeenkomsten gepland.

Start
Bij voldoende animo wordt u uitgenodigd voor de startbijeenkomst om gezamenlijk het programma scherp te maken. Daarna ontvangt u het programma en de bijbehorende kosten en kunt u zich definitief aanmelden.

Deelname leergang 1

1
Aanmeldingen leergang 1

Leergangen

Meer informatie

Peter Hoekstra

Peter Hoekstra

Zoek contact met Peter voor meer informatie over dit lerend netwerk.

Wil je meer informatie?
Neem contact met ons op