lerend netwerk
Van gesloten naar gesloten op maat (open)

Veilige vrijheid realiseren in de praktijk
Open

Inhoud
In september 2024 gaan we weer van start met een lerend netwerk Van gesloten naar gesloten op maat.

Doel van dit lerend netwerk is om kennis te delen en inzichten met elkaar op te doen om op locaties de beweging aan te jagen om van een volledig gesloten locatie naar een locatie te gaan die open is en geslotenheid op maat kan organiseren.

Geslotenheid op maat vraagt om creativiteit, kennis over dementie, kennis van de bewoner, slimme en praktische gebouwaanpassingen en eventueel de inzet van technologie.

 

Enkele vragen die centraal staan in dit lerend netwerk zijn de volgende:

 • Hoe kunnen teams, bewoners en verwanten worden betrokken?

 • Welke praktische gebouwaanpassingen zijn er ?

 • Welke rol heeft technologie

 • De rode draad hierbij is Vrijheid, met veiligheid op maat.

De uitgangspunten danwel de geest van de Wet zorg en dwang zijn gestoeld op persoonsgerichte zorg en het loslaten van collectieve maatregelen zoals een gesloten afdeling. In Nederland komen wij uit een lange traditie van gesloten woonvormen en dat is niet een-twee-drie om te buigen.

Gezamenlijk willen we niet alleen verkennen wat hiervoor nodig is, maar ook direct in actie komen. Doel is om gedurende de looptijd van het netwerk te komen tot plannen, voorbereiding én uitvoering.

Vanuit onze praktijk als adviseurs en procesbegeleiders brengen Peter Hoekstra en Ine Galle kennis, ervaringen en instrumenten in die behulpzaam zijn in deze ontwikkeling.

Onderwerpen die zeker aan bod komen zijn:

 • Visie, opstellen, uitdragen en borgen
 • Basiskennis Vrijheid en Veiligheid en de cultuur binnen de organisatie

  (‘niet in mijn dienst’)
 • Zinvolle dag

 • Creatieve en laagdrempelige gebouwaanpassingen

 • Is technologie nodig en zo ja welke?

 • Samen werken binnen de locatie en met de omgeving

 • Vormen van behulpzame zorgtechnologie

 • Communicatie met betrokken partners (bijv. familie, vrijwilligers, de buurt, ondernemers)

Met de deelnemers wordt besproken welke onderwerpen zij aanvullend nog aan de orde willen laten komen.
 

Hoe werkt het?

U kunt met meerdere verschillende personen deelnemen aan dit netwerk. Vanuit de eigen organisatie is één persoon de vaste deelnemer aan het lerend netwerk. Zij/Hij volgt het hele programma van het netwerk en zorgt binnen de eigen organisatie voor het uitdragen en activeren van collega’s.

Wanneer bijeenkomsten specifiek geschikt zijn voor collega’s in een bepaalde rol, dan is dit aangegeven bij de bijeenkomst. Voel je vrij om hen uit te nodigen mee te gaan.
De bijeenkomsten vinden centraal in het land plaats of soms op locatie van één van de deelnemers. Mogelijk wordt er online een aantal sub-bijeenkomsten gepland.

 

Programma en data Lerend Netwerk Van Gesloten naar gesloten op maat

 

Gedurende 8 bijeenkomsten komen de eerder genoemde onderwerpen aan de orde.

Tijdens elke bijeenkomst is er naast het specifieke thema ook ruimte voor het inbrengen van eigen dilemma’s of afwegingen en eigen casuïstiek.

Tijdens elke bijeenkomst wordt er gezorgd voor een kleine maaltijd

 

Het programma voor 2024 volgt nog. In overleg met de deelnemers wordt dit opgesteld om zo ruimte te bieden aan de eigen vraagstukken die er zijn.

 

De data zijn al wel bekend:

Bijeenkomst 1 Maandag 23 september 2024 15:00 tot 19:00 uur

Bijeenkomst 2 Maandag 28 oktober 2024 15:00 tot 19:00 uur

Bijeenkomst 3 Maandag 25 november 2024 15:00 tot 19:00 uur

Bijeenkomst 4 Dinsdag 28 januari 2025 van 15:00 tot 19:00 uur

Bijeenkomst 5 Dinsdag 18 februari 2025 van 15:00 tot 19:00 uur

Bijeenkomst 6  Maandag 24 maart 2025 van 15:00 tot 19:00 uur

Bijeenkomst 7 Woensdag 23 april 2025 van 15:00 tot 19:00 uur

Bijeenkomst 8 Dinsdag 27 mei 2025 van 15:00 tot 19:00 uur

Slotbijeenkomst Terugblik en diner Donderdag 26 juni 2025 van 16:00 tot 20:00 uur

 

Locatie van de bijeenkomsten is in Hoevelaken, tenzij een andere centrale plek voor deelnemers beter uit komt. Dit gaat in overleg

 

Kosten van deelname

Aan het lerend netwerk kunnen minimaal 8 en maximaal 11 organisaties deelnemen. Per organisatie mogen meerdere medewerkers naar de bijeenkomsten komen (maximaal 3).

De bijeenkomsten richten zich op meerdere functionarissen vanuit de organisatie, dus bij elke bijeenkomst kunnen andere medewerkers deelnemen aan de bijeenkomst. Zorg wel voor terugkoppeling, laat altijd 1 persoon structureel deelnemen.

Door deze methode kan de beweging in vrijheid en veiligheid bij een grote groep van een deelnemende organisatie op gang komen.

Elke bijeenkomst op locatie wordt afgesloten met een kleine maaltijd.

 

Voor elke organisatie wordt een vast bedrag in rekening gebracht van € 5.400,- exclusief BTW. Dit bedrag omvat de volgende kosten:

Locatiekosten, cateringkosten, begeleidingskosten, kosten van eventuele sprekers, 1 waardenladder per organisatie en dinerkosten van de slotbijeenkomst.

 

Aanmelden

Aanmelden kunt u via lerend-netwerk.nl en kan tot 20 september.

 

Meer informatie

Voor vragen over de inhoud van het programma of over deelname kunt u contact opnemen met Peter Hoekstra via Peter@lerend-netwerk.nl.

 

Deelname leergang 2

1
Aanmeldingen leergang 2

Leergangen

Meer informatie

Peter Hoekstra

Peter Hoekstra

Zoek contact met Peter voor meer informatie over dit lerend netwerk.

Wil je meer informatie?
Neem contact met ons op