feedback-2990424_1920

Nieuwe lerende netwerken vanaf 2023

Vrijheid en veiligheid jaargang 4

Voor de vierde keer ……….. Met de komst van de wetsevaluatie waarbij de focus mogelijk komt te liggen op het toepassen van deskundigheid in het voorkomen van onvrijwillige zorg gaan we met deelnemers aan de slag met het borgen van het thema. Veel instellingen hebben de Wzd ‘op orde’ maar het borgen van vrijheid en veiligheid brengt nieuwe dilemma’s met zich mee op het gebied van vastgoed, gebouwinrichting, technologie, omgeving en cultuur. Samen met geïnteresseerden bepalen we de inhoudelijke vraagstukken en gaan met hen hiermee aan de slag.

Ook zal in V&V 4 het toepassen van de ZonMw / LUMC Waardeladder aan de orde komen en het onderzoek naar succes- en faalfactoren op het gebied van zorgtechnologie dat wordt uitgevoerd door onderzoekers van de Radboud Universiteit.

Vrijheid en veiligheid: Hoe starten na implementatie?

Voor organisaties die de Wzd hebben ‘geïmplementeerd’, maar nu graag willen focussen op het voorkomen van onvrijwillige zorg vanuit een visie op vrijheid en veiligheid maken we een nieuwe startergroep. We merken dat veel organisaties na ‘implementatie’ een doorontwikkeling willen maken, maar moeite hebben dat vorm te geven. ‘Hoe kun je starten?’ zal centraal staan.
Zoals ook uit de ZonMw-evaluatie blijkt, is het voorkomen van onvrijwillige zorg misschien wel belangrijker dan het registreren van onvrijwillige zorg.

Meer informatie: website ZonMw

Het ontzorgen van zorg

De druk de zorg blijft maar oplopen. De complexiteit van zorg neemt alleen maar toe. Maar zijn alle handelingen ook daadwerkelijk zorghandelingen? Welke handelingen zijn zorghandelingen geworden door cultuur of door regelgeving en valt dit weer te normaliseren?
Deze vraag staat centraal in dit lerend netwerk. 

Inhoudelijke vervolgbijeenkomsten (datum en locatie in overleg)

 

 1. Wat is zorg en wat is verworden tot zorg? Visie en voorbeelden.
 2. Regelgeving dat leidt tot zorg (voorbeelden, bedenken van alternatieven)
 3. Verwachtingen die leiden tot zorg
 4. Houding van teams dat leidt tot zorg
 5. Ophalen inzichten / opstellen werkwijzer
 6. Slotbijeenkomst
 

De startbijeenkomst vindt plaats op dinsdag 14 maart 2023 om 15.00 uur.

Leven met zorg
Het lerend netwerk Leven met Zorg, gaat over de zorg weer onderdeel laten zijn van het leven. Inhoudelijk vraagt dit om opschaling van kennis en kunde op het juiste moment, op de juiste plek en het delen van kennis met een preventief doel In dit lerend netwerk gaan we aan de slag met het vormen van een visie op leven met zorg en hoe deze vertaald kan worden naar de praktijk binnen en buiten de organisatie.

Inhoudelijk komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Wat bedoelen we met Leven met Zorg?
 • Creëren van een visie
 • Goede voorbeelden
 • Flexibiliteit creëren binnen teams
 • Anders organiseren van de zorg, als onderdeel van het leven
 • Thuis leven met zorg
 • In een instelling leven met zorg

Startbijeenkomst maandag 3 april 2023 om 15.00 uur.
 
Inzet van de leefprofessional, omgaan met arbeidsproblematiek

Het tekort aan medewerkers is een groot probleem is de zorgsector. Maar welk soort deskundigheid is eigenlijk nodig in de zorg? Hebben we voor de verpleeghuizen voor alle werkzaamheden een vig’er nodig of kunnen ook andere vaardigheden en ervaringsdeskundigheid een rol spelen?

De leefprofessional is een metafoor om tegenover de zorgprofessionals iemand anders neer te zetten en het gesprek te voeren over welke werkzaamheden door een leefprofessional gedaan kan worden en welke door een zorgprofessional.
Het deprofessionaliseren van de zorg is een belangrijke methode om de beschikbare capaciteit die er is, zo gericht mogelijk in te zetten. Door de herschikking ontstaat er zicht op andere professionals die een bijdrage kunnen leveren.

Startbijeenkomst maandag 13 maart 2023, 15.00 uur. 

Technologie in de wijk

Thuis zolang het kan, met technologie zo lang het kan. Maar hoe doen we dat?
‘Hoe kunnen bewoners van een wijk met een toenemende ondersteuningsvraag met behulp van verbinding met anderen en in combinatie met leef- en zorgtechnologie langer en veilig thuis blijven wonen?

 • Hoe kunnen verbindingen tussen bewoners met een toenemende ondersteuningsvraag in contact met elkaar worden gebracht?
 • Hoe kan met behulp van technologie een veilige omgeving worden gecreëerd?
 • Kan de leef- en zorgtechnologie het volgende bieden?: – een slim netwerk; – het herkennen van een persoon; – het loopgedrag van de persoon herkennen; – in staat zijn het wandelpatroon te beïnvloeden; – signalen doorgeven over de positie; – alarmering verzorgen.
 • Welke bestaande kennis uit andere sectoren kan hierbij gebruikt worden? (Denk aan beacons netwerken, etc.)
 • Wie financiert de leef- en zorgtechnologie in de thuissituatie?

Kan in het lerend netwerk kennis worden opgedaan over hoe verbindingen kunnen worden gemaakt en welke leef- en zorgtechnologie het langer thuis wonen ondersteunt?

Kunnen de volgende middelen hier een rol in hebben?

 • Leefstijlmonitoring thuis;
 • a.i omtrent gedrag van een persoon;
 • Beacons die kunnen communiceren met een persoon;
 • Apps voor positiebepaling en verbinding met een netwerk;

Vragen die we willen beantwoorden in een lerend netwerk Technologie in de Wijk.

Interesse?

Heeft u interesse in een van deze lerende netwerken, dan kunt u zich alvast vooraanmelden via de website.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over lerende netwerken? Neem dan contact op met een van onze aanjagers via: mail@lerend-netwerk.nl