hands-gaaeccffd7_1280

Wat staat ons te doen?

Er gebeurt erg veel in de sector. Langer thuis, tekort aan medewerkers, opschaling van technologie, medicatieveiligheid en de transitie van het verpleeghuis zijn een paar veelbesproken dossiers. Het lerend netwerk heeft de ambitie om hier de komende jaren een ondersteunende rol in te gaan vervullen door enkele van deze thema’s terug te laten komen in een lerend netwerk. Door het opdoen en delen van kennis met meerdere instellingen, willen we organisaties ondersteunen bij hun opgaven.

Dit zal gerealiseerd worden vanuit de gedachten Leven met Zorg. Dit gedachtegoed gaat over het opschalen van kennis en deskundigheid op flexibele wijze, ongeacht waar de cliënt woont. Het heeft om de transitie vorm te geven enkele kernvragen in zich, zoals ‘Wat is eigenlijk zorg en wat niet?’ en ‘Welke deskundigheid is nodig voor welke zorg?’. Met deze kernvragen is het de wens om weer een balans te vinden tussen het leven van een cliënt en de zorgbehoefte die de cliënt heeft.

Leven met Zorg…
het opschalen van kennis en deskundigheid
op flexibele wijze, ongeacht waar de cliënt woont.

Door elke keer een netwerk thematisch te organiseren, door op voorhand met elkaar vastgestelde richting en eventueel resultaat te bepalen, zien we dat deelname aan een lerend netwerk wordt gedragen binnen de instelling, ondanks alle drukke agenda’s die er veelal zijn. Om dat mogelijk maken te maken, wordt de vorm van het lerend netwerk komend jaar wat steviger neergezet. Zo is bijvoorbeeld Angelique meer betrokken bij de ondersteuning van de realisatie van lerende netwerken en wordt de website steeds beter georganiseerd. Ook hier leren we in 🙂

Daarnaast wordt er ook gekeken in welke vorm kleinschalige zorglocaties door lerende netwerken kunnen worden ondersteund bij hun opgaven. Dit gebeurt in samenwerking met Kenniz en enkele van hun zorgpartners.