Leergang 2

lerend netwerk
dementievriendelijke omgeving
i.c.m. technologie

voor inwoners van gemeenten &
bewoners van verpleeghuizen

Aanleiding
 • Mensen wonen langer thuis, ook mensen met een vorm van dementie
 • Verpleeghuizen willen voor hun bewoners een ruime en veilige omgeving creëren in en om hun locaties (de geslotenheid neemt af)
 • Gemeentes willen graag een dementievriendelijke omgeving voor hun inwoners creëren;
 • Meer verwarde mensen op straat en een vorm van (technische begeleiding) kunnen gebruiken
 • In beide domeinen (gemeente, verpleeghuizen) is behoefte aan innovatie
 • Technologie maakt het mogelijk om een veilige omgeving te creëren voor inwoners van gemeentes en bewoners van verpleeghuizen
Vraagstelling lerend netwerk

‘Dementievriendelijke omgeving voor inwoners en bewoners van verpleeghuizen’: Kan met behulp van technologie een veilige omgeving worden gecreëerd voor inwoners met dementie (van gemeente en verpleeghuizen).

 • Kan de technologie het volgende bieden:
  • een slim netwerk
  • het herkennen van een persoon
  • het loopgedrag van de persoon herkennen
  • in staat zijn het wandelpatroon te beïnvloeden
  • signalen doorgeven over de positie
  • alarmering verzorgen
  • Welke bestaande kennis uit andere sectoren kan hierbij gebruikt worden (beacons netwerken, etc)


Kan met een combinatie van de volgende technische mogelijkheden in het lerend netwerk ervaring worden opgedaan om antwoord te geven op de vraagstelling:

 • Leefstijlmonitoring thuis
 • a.i omtrent gedrag van een persoon
 • Beacons die kunnen communiceren met een persoon
 • Loran netwerk
 • Apps voor positiebepaling en verbinding met een netwerk
Doelgroep
 • Gemeente 
 • Welzijn en zorginstellingen
 • Technische bedrijven
Proces
 • Vraagverheldering Integratie
 • Visie ontwikkelen
 • De rol van technologie
 • Samenwerken
 • Ervaring opdoen / pilots

Deelname

0
Aantal aanmeldingen

Leergangen

Publicaties

Meer informatie

Ine Galle-lerend netwerk

Ine Galle

Zoek contact met Ine Galle voor meer informatie over dit lerend netwerk.

Wil je meer informatie?
Neem contact met ons op

Wil je meer informatie?
Neem contact met ons op