V&V en Wzd ervaring en kennis delen

Afgelopen maanden zijn veel trainingen gegeven over vrijheid en veiligheid. Daarnaast is er veel interactie met zorgprofessionals geweest over dilemma’s die zich voordoen in woongroepen of afdelingen. Deze trainingen hebben veelal digitaal plaatsgevonden.
De opgedane ervaringen zijn tevens gedeeld met andere VVT-organisaties, zodat organisaties van elkaar kunnen leren. Delen van kennis zullen we in de nabije toekomst ook via onze eigen website doen. 

Dit jaar wordt er nog meer kennis geoogst over de Wzd. Er vinden inmiddels enkele pilots plaats over de extramurale zorg en de Wzd en door enkele deelnemers van Radicale Vernieuwing zal ervaring worden opgedaan met de inzet van de verpleegkundig specialist als Wzd-functionaris. Daarnaast lopen er onderzoeken rondom registratie van onvrijwillige zorg in het ECD. Kortom; vanuit verschillende hoeken zoals de brancheverenigingen, Radicale vernieuwing, VWS en IGJ zal er dit jaar veel kennis worden vergaard.

Ook binnen ons Lerend netwerk vergaren we kennis door bijvoorbeeld het onderzoek dat samen met het LUMC plaatsvindt op het gebied van het maken van afwegingen bij onvrijwillige zorg. We denken mee met pilots in de regio’s op het gebied van ECD’s, indicatiestelling en andere vraagstukken.

We hopen dat 2021 een echt Wzd – leerjaar zal worden!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *