lerend netwerk Vrijheid en Veiligheid

Aanleiding

We starten begin 2022 met de derde leergang van het Lerend Netwerk Vrijheid & Veiligheid. Het hoofdthema van deze jaargang is:

Hoe vermijden we onvrijwillige zorg?

Onderdeel daarvan is ‘open deuren’ beleid en de ambulante omgeving. Voor zowel de PG als de VG is het mogelijk om, bij voldoende aanmeldingen, separaat van elkaar de leergang te starten.

De drijvende kracht in dit lerend netwerk is het verlangen om:

 • zo lang mogelijk vrijwillige zorg te leveren thuis en op een verblijfslocatie;
 • zo vindingrijk mogelijk te zijn in het bedenken van alternatieven voor onvrijwillige zorg en
 • zo zorgvuldig mogelijk te zijn bij de inzet van onvrijwillige, wanneer dat toch de beste oplossing is;
 • vastgoed en technologie gericht ontwikkelen en toepassen om onvrijwillige zorg te voorkomen.

Daarom is er iedere bijeenkomst ook ruimte voor breed gevoelde leerbehoeften over onvrijwillige zorg die we nog wél bieden.

Met ons lerend netwerk creëren we een omgeving waarin verschillende zorgorganisaties samen een actueel vraagstuk adresseren, met als doel antwoorden te vinden, ook ten behoeve van de rest van het veld. Geen kant en klare cursus met theoretische lezingen, maar onderling verbinden, exploreren en ervaringsverhalen delen. Vanzelfsprekend sluiten zowel het beleid als de praktische uitwerkingen daarvan geheel aan bij de Wet zorg en dwang.

Ook zorgorganisaties die niet eerder deelnamen aan het Lerend Netwerk Vrijheid & Veiligheid zijn van harte welkom. We zorgen voor een resumé van de kennis en geleerde lessen die zijn opgedaan in de eerste twee jaargangen.

Thema’s

De volgende thema’s staan op het programma:

 • Voorkomen van onvrijwillige zorg;
 • Bewustwording onder zorgprofessionals en andere betrokkenen zoals facilitaire medewerkers en vrijwilligers;
 • Vastgoed en technologie;
 • Ambulante onvrijwillige zorg.

In de startbijeenkomst zullen we dit voorstel van thema’s gezamenlijk aanscherpen, met als doel zo dicht mogelijk aan te sluiten op de gevoelde leerbehoeften.

Iedere zorgorganisatie die zich vanuit visie bezig wil houden met het thema ‘Vrijheid en Veiligheid’ is welkom om deel te nemen. Ons ideaal is dat één of twee vaste deelnemers per deelnemende organisatie zorgen voor continuïteit en het intern delen van de opgedane inzichten en kennis. Daarnaast is het waardevol om op sommige thema’s specifieke collega’s mee te nemen.

Wanneer bijeenkomsten specifiek geschikt zijn voor collega’s in een bepaalde rol, dan is dit aangegeven bij de bijeenkomst. Voel je vrij om hen uit te nodigen mee te gaan.

De bijeenkomsten vinden centraal in het land plaats of soms op locatie één van de deelnemers. Mogelijk wordt er online een aantal sub bijeenkomsten gepland.

Het programma
 • Startbijeenkomst: Introductie, aanscherpen thema’s en leerbehoeften en vaststellen data bijeenkomsten.
  donderdag 17 maart 2022, 15.30 – 19.00 uur, Hoevelaken
 • Bijeenkomst 1: Verwachtingen, uitdragen van visie, leiderschap op ontwikkeling
  Hoe kunnen we onze visie op vrijheid & veiligheid zodanig uitdragen dat binnen- en buitenwereld realistische verwachtingen van onze zorg hebben?
  Ook voor leiders (hiërarchisch en zorginhoudelijk)
  woensdag 20 april 2022, 15.00 – 19.00 uur, Hoevelaken
 • Bijeenkomst 2:

Visie vertaald naar bestaande bouw en nieuwbouw, inrichting van bestaande of nieuwe
locaties.
Hoe kan een gebouw helpen in het organiseren van een veilige bewegingsvrijheid
Specifieke bijeenkomst over de voorbereidingsfase van (nieuw)bouw: hoe kan vastgoed aansluiten op de visie op vrijheid en veiligheid? En hoe kan het bijdragen voor mensen met dementie aan kwaliteit van leven.

  • processen binnen gebouw (bijv. speciale leveranciersingang)
  • bedoeling achter proces
  • innovatie:  >technologie & > sociaal

Vooral managers met nieuwbouw voor de boeg, bouwmanagers en functionarissen verantwoordelijk voor vastgoed, facilitair en ICT/zorgtechnologie
maandag 23 mei 2022, 15.00 – 19.00 uur, locatie High Select, Hoevelaken

 • Bijeenkomst 3:

Zingeving / een zinvolle dag
Hoe draagt een zinvolle dag van een bewoner bij aan het voorkomen van onvrijwillige zorg en hoe organiseren we dat?
Voor teamleden, medewerkers welzijn, GVP-ers, verpleegkundigen, psychologen.
woensdag 21 september 2022, 15.00 – 19.00 uur, Hoevelaken

 • Bijeenkomst 4: Ontwikkeling professionals; cultuur, angst om het niet goed te doen, leiderschap
  Weten dat iets anders moet/kan is één, maar het daadwerkelijk anders gaan doen is iets heel anders. Wat zet zorgprofessionals in beweging en helpt hen anders te gaan handelen op het thema vrijheid & veiligheid?

  • Gedrag en communicatie
  • Goede voorbeelden
  • De rol van de CVP en de samenwerking met de CVP
  • Druk van buitenaf
 • Vooral voor teamleiders, managers, functionarissen leren en ontwikkelen, opleidingen, M&O.
  woensdag 12 oktober 2022, 15.00 – 19.00 uur, Hoevelaken

 • Bijeenkomst 5: De rol van zorgtechnologie
  Over open deuren, het verschil tussen leefcirkels en positiebepaling, over gebeurtenisgedreven technologie en hoe technologie kan bijdragen aan vrijheid, veiligheid en het voorkomen van onvrijwillige zorg.
  Ook voor aandachtsvelders (key-users) zorgtechnologie en Wzd.
  woensdag 23 november 2022, 15.00 – 19.00 uur, Hoevelaken
 • Bijeenkomst 6: Ambulante onvrijwillige zorg
  woensdag 18 januari 2023, 15.00 – 19.00 uur, Hoevelaken
 • Bijeenkomst 7Omgevingsgerichte zorg? Of wat anders.
  Wat is omgevingsgerichte zorg en hoe draagt dit bij aan het voorkomen van onvrijwillige zorg?
  Ook voor GVP-ers en facilitair coördinatoren.
  woensdag 15 februari 2023, 15.00 – 19.00 uur, Hoevelaken
 • Slotbijeenkomst:
  woensdag 22 maart 2023, 15.00 – 19.00 uur, Hoevelaken
Kosten

Bijeenkomsten Lerend Netwerk jaargang 3                                                                           € 4.500
Deelname aan het lerend netwerk Vrijheid en Veiligheid jaargang 3 kost € 4.500 per organisatie. Hiervoor kunt u met diverse collega’s deelnemen aan de 8 themabijeenkomsten. Per bijeenkomst kunt u maximaal 3 collega’s laten deelnemen, maar dit hoeven niet altijd dezelfde collega’s te zijn. Zo kunt u voor bepaalde thema’s specifieke professionals afvaardigen, voor wie het thema extra relevant is.

Deelname leergang 3

1
Aanmeldingen leergang 3

Leergangen

Onderzoek Radboud Universiteit

Bij deze jaargang gaan we de samenwerking aan met Radboud Universiteit. Deelnemers kunnen vrijblijvend deelnemen aan het onderzoek dat Radboud uitvoert.
meer informatie…

Publicaties

Reacties

Meer informatie

Peter Hoekstra

Peter Hoekstra

Zoek contact met Peter voor meer informatie over dit lerend netwerk.

Wil je meer informatie?
Neem contact met ons op