lerend netwerk Vrijheid en Veiligheid

Aanleiding

We starten in 2024 alweer met de vierde leergang van het Lerend Netwerk Vrijheid & Veiligheid.

Inhoud 

Met nieuwe wetgeving op komst waarbij de focus komt te liggen op het toepassen van deskundigheid in het voorkomen van onvrijwillige zorg gaan we met deelnemers aan de slag met het borgen van het thema. 

Centraal staan de vragen Hoe blijft het thema blijvende aandacht krijgen? Hoe wordt de rest van de organisatie meegenomen in het gedachtegoed van vrijheid en veiligheid? Hoe kan technologie hier aan bijdragen zonder dat dit een doel wordt?

Veel instellingen hebben de Wzd ‘op orde’ maar het borgen van vrijheid en veiligheid brengt nieuwe dilemma’s met zich mee op het gebied van vastgoed, gebouwinrichting, technologie, omgeving en cultuur. Samen met geïnteresseerden bepalen we de inhoudelijke vraagstukken en gaan met hen hiermee aan de slag.

 Ook zal in dit lerend netwerk het toepassen van de ZonMw / LUMC Waardeladder aan de orde komen en het onderzoek naar succes- en faalfactoren op het gebied van zorgtechnologie dat wordt uitgevoerd door onderzoekers van de Radboud Universiteit.

Hoe werkt het?

Wanneer bijeenkomsten specifiek geschikt zijn voor collega’s in een bepaalde rol, dan is dit aangegeven bij de bijeenkomst. Voel je vrij om hen uit te nodigen mee te gaan.
De bijeenkomsten vinden centraal in het land plaats of soms op locatie één van de deelnemers. Mogelijk wordt er online een aantal sub bijeenkomsten gepland.

Start

Bij voldoende animo wordt u uitgenodigd voor de startbijeenkomst om gezamenlijk het programma scherp te maken. Daarna ontvangt u het programma en de bijbehorende kosten en kunt u zich definitief aanmelden.

Deelname leergang 4

1
Aanmeldingen leergang 4

Leergangen

Onderzoek Radboud Universiteit

Bij deze jaargang gaan we de samenwerking aan met Radboud Universiteit. Deelnemers kunnen vrijblijvend deelnemen aan het onderzoek dat Radboud uitvoert.
meer informatie…

Publicaties

Reacties

Meer informatie

Peter Hoekstra

Peter Hoekstra

Zoek contact met Peter voor meer informatie over dit lerend netwerk.

Wil je meer informatie?
Neem contact met ons op