lerend netwerk Vrijheid en Veiligheid

Inleiding

Met het lerend netwerk creëren we een omgeving waarin verschillende zorgorganisaties samen een actueel vraagstuk adresseren, met als doel antwoorden te vinden, ook ten behoeve van de rest van het veld. Geen kant en klare cursus met theoretische lezingen, maar onderling verbinden, exploreren en ervaringsverhalen delen. Vanzelfsprekend sluiten zowel het beleid als de praktische uitwerkingen daarvan geheel aan bij de Wet zorg en dwang.

Binnen het thema lerend netwerk Vrijheid en Veiligheid zijn er drie verschillende activiteiten gaande die we organiseren voor organisaties die aan de slag wensen te gaan met Vrijheid, Veiligheid en de Wzd:

 1. In 2022 is het derde leergang van lerend netwerk Vrijheid en Veiligheid van start gegaan.
 2. In 2022 organiseren we breed casuïstiekbesprekingen voor geïnteresseerden.
 3. Vanuit de kennis die binnen het lerend netwerk aanwezig is, geven we op maat locatie-adviezen om te komen tot open locaties.

Leergang lerend netwerk Vrijheid en Veiligheid

De drijvende kracht in dit lerend netwerk is het verlangen om:

 • zo lang mogelijk vrijwillige zorg te leveren, thuis en op een verblijfslocatie;
 • zo vindingrijk mogelijk te zijn in het bedenken van alternatieven voor onvrijwillige zorg en
 • zo zorgvuldig mogelijk te zijn bij de inzet van onvrijwillige zorg, wanneer dat toch de beste oplossing is;
 • vastgoed en technologie gericht ontwikkelen en toepassen om onvrijwillige zorg te voorkomen.

Daarom is er iedere bijeenkomst ruimte voor breed gevoelde leerbehoeften over onvrijwillige zorg die we nog wél bieden.
Ook zorgorganisaties die niet eerder deelnamen aan het lerend netwerk Vrijheid & Veiligheid zijn van harte welkom. We zorgen voor een resumé van de kennis en geleerde lessen die zijn opgedaan in voorgaande jaargangen.

De volgende thema’s komen regelmatig terug in dit lerend netwerk:

 • Voorkomen van onvrijwillige zorg.
 • Bewustwording onder zorgprofessionals en andere betrokkenen zoals facilitaire medewerkers en vrijwilligers.
 • Vastgoed en technologie.
 • Ambulante onvrijwillige zorg.

Iedere startbijeenkomst scherpen we de thema’s van alle bijeenkomst gezamenlijk aan, met als doel zo dicht mogelijk aan te sluiten op de gevoelde leerbehoeften.

Zorgorganisaties die zich vanuit visie bezig willen houden met ‘Vrijheid en Veiligheid’ zijn welkom om deel te nemen.
Ons ideaal is dat één of twee vaste deelnemers per organisatie deelnemen om te zorgen voor continuïteit en het intern delen van de opgedane inzichten en kennis. Daarnaast is het waardevol om op sommige thema’s specifieke collega’s mee te nemen.

De bijeenkomsten vinden centraal in het land plaats of soms op locatie van één van de deelnemers. Mogelijk wordt er online een aantal sub bijeenkomsten gepland.

Casuïstiekbesprekingen

Omdat oefening kunst baart, biedt lerend netwerk de mogelijkheid aan om anonieme Wzd gerelateerde casuïstiek digitaal met elkaar te bespreken.

In de praktijk zien we dat de regels en kaders van onvrijwillige zorg kennen één ding is, maar het goed beargumenteren en toepassen ervan echt een andere is. Blijkbaar moeten we ons eerst uit oude routines bevrijden en oefenen, voordat we het echt onder de knie hebben. 

Locatieadvies

Elke zorglocatie is uniek. Het gebouw, de ligging, de inrichting zijn enkele factoren die de uniciteit van een gebouw laten ontstaan.
Met de komst van de Wet zorg en dwang is het belangrijk dat de gesloten afdelingen en locaties getransformeerd worden naar open afdelingen en locaties waar veiligheid op maat wordt georganiseerd. Dit vraagt om een aanpak die voor elk gebouw anders kan zijn.

Leergangen

Onderzoek LUMC

Deelnemers van V&V doen mee met onderzoek ethiek in relatie tot V&V.

meer informatie…

Onderzoek Radboud Universiteit

Bij deze jaargang gaan we de samenwerking aan met Radboud Universiteit. Deelnemers kunnen vrijblijvend deelnemen aan het onderzoek dat Radboud uitvoert.
meer informatie…

Publicaties

Reacties

Meer informatie

Peter Hoekstra

Peter Hoekstra

Zoek contact met Peter voor meer informatie over dit lerend netwerk.

Wil je meer informatie?
Neem contact met ons op