Nieuwe lerende netwerken

Start lerend netwerk Vrijheid & Veiligheid, leergang 3

Het programma voor de derde jaargang van het lerend netwerk Vrijheid & Veiligheid is bekend. Het hoofdthema van deze jaargang is: Hoe vermijden we onvrijwillige zorg?
Onderdeel daarvan is ‘open deuren’ beleid. Ook is er iedere bijeenkomst ruimte voor breed gevoelde leerbehoeften over onvrijwillige zorg die we nog wél bieden.

Thema’s zijn:

  1. Startbijeenkomst (januari/februari 2022) met aanscherping thema’s. 
  2. Verwachtingen (maart 2022) Hoe kunnen we onze visie op vrijheid & veiligheid zodanig uitdragen dat binnen- en buitenwereld realistische verwachtingen van onze zorg hebben? 
  3. Zinvolle dag (april/mei 2022) Hoe draagt een zinvolle dag van een bewoner bij aan het voorkomen van onvrijwillige zorg en hoe organiseren we dat? 
  4. Vastgoed (juni 2022) Hoe kan vastgoed bijdragen aan vrijheid en veiligheid? 
  5. Ontwikkeling professionals (september 2022) Wat zet zorgprofessionals in beweging en helpt hen anders te handelen op het thema vrijheid & veiligheid? 
  6. Omgevingsgerichte zorg (oktober 2022) Wat is omgevingsgerichte zorg en hoe draagt dit bij aan het voorkomen van onvrijwillige zorg? 
  7. Technologie (november 2022) Over open deuren, het verschil tussen leefcirkels en positiebepaling, over gebeurtenis gedreven technologie en hoe technologie kan bijdragen aan vrijheid, veiligheid en het voorkomen van onvrijwillige zorg. 
  8. Slotbijeenkomst (december 2022)

Voor meer informatie en aanmelden verwijzen we u graag naar onze website lerend netwerk.


Andere netwerken die we graag in het nieuwe jaar willen starten:
Meer informatie over deze netwerken is binnenkort meer informatie op onze website terug te vinden.